Wniosek w zakresie przetwarzania danych

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO/GDPR) i inne prawa oraz regulacje dotyczące danych osobowych dają jednostkom konkretne prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji na ten temat uzyskają Pańśtwo w polityce prywatności.

Poprzez wypełnienie tego zgłoszenia mogą Państwo uzyskać dostęp do informacji o Państwa danych oraz skorzystać z prawa do usunięcia danych bądź zapomnienia