Zrównoważony rozwój

Etyczny i odpowiedzialny biznes

Chcemy być liderem etycznego i odpowiedzialnego postępowania w biznesie. W istocie oznacza to właściwe prowadzenie działalności biznesowej, zachowanie odpowiedniej postawy będąc w roli pracowników czy też właściwe traktowanie naszej kadry. Obejmuje to również oczekiwania wobec naszych partnerów biznesowych. Chcemy być siłą napędową dobra i pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo.

Osoba rozmawiająca z przedstawicielem Volvo Cars

Nasze zaangażowanie. wspieranie silnej kultury etycznej w naszej firmie.

Nowy globalny standard w wymiarze personalnym

Być wzorem do naśladowania w branży w zakresie globalnych standardów personalnych, równości i praw pracowniczych

Odpowiedzialne pozyskiwanie

Dążymy do transparentności i identyfikowalności w całym procesie pozyskiwania.

Etyczne przywództwo

Odpowiedzialny biznes to podstawowa część naszej kultury i naszego sposobu prowadzenia działalności.

Zrównoważone finansowanie

Wybierz możliwości finansowania, które mają pozytywny wpływ na nasze wspólne środowisko i społeczeństwo.

Globalni ludzie.

Nowy globalny standard w wymiarze personalnym

Family Bond by Volvo Cars – globalne równe prawa do urlopu rodzicielskiego dla wszystkich

Program Family Bond by Volvo Cars to nasza globalna polityka płatnego urlopu rodzicielskiego dla każdego rodzica – dzięki temu wszyscy pracownicy Volvo Cars z co najmniej rocznym stażem pracy mają w standardzie do wykorzystania 24 tygodnie urlopu rodzicielskiego, płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia podstawowego.

Ta globalna polityka dotyczy każdego z rodziców i obejmuje różne typy rodzin, w tym rodziców adopcyjnych, zastępczych i rodziców dzieci urodzonych przez matkę zastępczą, a także rodziców niebiologicznych w parach osób tej samej płci.

Dziecko w samochodzie Volvo

Różnorodność

Jesteśmy firmą globalną i z tej perspektywy postrzegamy naszych pracowników. Sprzedajemy samochody w ponad 100 krajach, czerpiąc energię do rozwoju z różnych przenikających się idei, doświadczeń, środowisk i osobowości. Nasza branża szybko się zmienia. Mamy śmiałe zamiary dotyczące rozwoju biznesowego i zrównoważonego rozwoju. Otwartość na wszystkie perspektywy – realizowana przez różnorodne i włączające zespoły w celu podejmowania lepszych decyzji – ma kluczowe znaczenie dla naszego trwałego sukcesu.

Dziadek z wnukiem i białe Volvo xc40

Równowaga płci 50/50

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanych kadr i kultury włączającej oraz przywództwa, które wydobywa z naszych pracowników to, co najlepsze. Kluczem do tego jest dążenie do różnorodności płci w naszej firmie – to wszystko składa się na nasze zamierzenie 50/50 – dążymy do prawdziwego podziału 50/50 kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych.

Etyczne pozyskiwanie

Jesteśmy zdeterminowani w dążeniach do zmniejszania wpływu na planetę i mamy świadomość, że nasza odpowiedzialność sięga dalej, niż nasze mury. Na ten wpływ składa się co, jak i skąd pozyskujemy.

Dążymy do transparentności i identyfikowalności w całym procesie pozyskiwania. Realizujemy to na przykład przez użycie technologii blockchain w ramach naszego zobowiązania do odpowiedzialnego pozyskiwania akumulatorów.

Trwa ładowanie akumulatora.

Etyczne akumulatory

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego pozyskiwania naszych akumulatorów. W ramach tego zobowiązania zostaliśmy pierwszym producentem samochodów wykorzystującym technologię blockchain w całym łańcuchu dostaw kobaltu, co pozwala nam monitorować i śledzić kobalt stosowany w naszych akumulatorach.

Odpowiedzialne pozyskiwanie kobaltu

Odpowiedzialne pozyskiwanie kobaltu

Kobalt jest surowcem niezbędnym do produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych. W niektórych przypadkach wydobycie kobaltu może dotykać kwestii praw człowieka. Używamy technologii blockchain, aby zwiększyć transparentność i wykrywalność źródeł pochodzenia kobaltu w naszym łańcuchu dostaw, zapewniając, że każda zmiana informacji o pochodzeniu materiału będzie zauważona. We współpracy z naszymi dostawcami stosujemy kilka innych procesów, w tym inspekcje kopalni i śledzenie GPS w celu zapewnienia odpowiedzialnego pozyskiwania kobaltu wykorzystywanego do produkcji naszych akumulatorów.

Co to jest technologia blockchain?

Etyczne przywództwo

W 2019 r. Instytut Ethisphere trzeci rok z rzędu umieścił Volvo Cars w gronie najbardziej etycznych firm na świecie (World’s Most Ethical Company®). Instytut Ethisphere jest światowym liderem w definiowaniu i rozwijaniu standardów etycznych praktyk biznesowych. Nasz dotychczasowy udział w ankiecie Instytutu Ethisphere był częścią naszych inicjatyw ciągłego doskonalenia.

Hakan Samuelsson

"Odpowiedzialny biznes to podstawowa część naszej kultury i sposobu prowadzenia działalności biznesowej”.

Maria Hemberg, szefowa nadzoru prawnego i korporacyjnego grupy

Ta nagroda była miłym wyrazem uznania dla naszego kompleksowego Programu ładu prawnego i etyki, którego celem jest zapewnienie, że nasi pracownicy i partnerzy biznesowi działają odpowiedzialnie i etycznie. Volvo Cars angażuje się w krzewienie kultury etycznego przywództwa.

Kanał zgłaszania nieprawidłowości

Nasz Program ładu prawnego i etyki to element promujący odpowiedzialny biznes. To nasze wytyczne służące do zapobiegania nadużyciom i wykrywania ich oraz do minimalizowania prawdopodobieństwa postępowania niezgodnego z prawem i zasadami etyki – w szczególności w obszarach zapobiegania korupcji, działań antymonopolowych, ochrony danych, sankcji handlowych i kontroli eksportu. Nasza poufna i bezpieczna infolinia Tell Us umożliwia pracownikom zgłaszanie wszelkich podejrzeń naruszenia naszego kodeksu.

Białe Volvo XC40

Zrównoważone finansowanie

Społeczność finansowa ma do odegrania kluczową rolę w przyspieszeniu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Chcemy wspierać rosnące zaangażowanie tej społeczności w zrównoważone inwestowanie. Nasze zielone ramy finansowania dopasowują naszą strategię zrównoważonego rozwoju do takich możliwości finansowania, które prowadzą do pozytywnego wpływu na nasze wspólne środowisko i społeczeństwo. Ramy te są zgodne zarówno z zasadami zielonych obligacji ICMA (Green Bond Principles, GBP), jak i zasadami zielonych kredytów LMA (Green Loan Principles, GLP).

Nasz dochód przeznaczamy na strategiczne projekty w zakresie czystego transportu: zwiększanie produkcji w pełni elektrycznych samochodów oraz montażu akumulatorów; inwestycje w markę Polestar, mające na celu zdobycie wiodącej roli w elektryfikacji; oraz badania i rozwój pojazdów bezemisyjnych, nowych elektrycznych układów napędowych i technologii platform.

Wpływ na politykę

Volvo Cars aktywnie wspiera działania polityczne w szerokim zakresie tematów – w tym politykę mającą na celu przyspieszenie przejścia na pojazdy bezemisyjne. Aktywnie wspieramy dążenie do zmian w obszarach takich jak rozwój infrastruktury ładowania, dostępność energii odnawialnej, standaryzacja płatności, standaryzacja interfejsów ładowania, wsparcie badań, zachęty i opodatkowanie, a także ogólne poziomy aspiracji.

W poniższej sekcji Dokumenty można znaleźć dodatkowe informacje na temat naszego wkładu w zmianę polityki oraz tego, jak wywiązujemy się z naszych innych zobowiązań.

Dokumenty

Traktowanie innych z szacunkiem i uwzględnianie ich potrzeb jest najważniejsze, a nasz surowy kodeks postępowania gwarantuje, że prowadzimy działalność w sposób etyczny i odpowiedzialny.

Nasz kodeks – jak działamy

Nasze działania wynikają z naszego kodeksu postępowania.

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy podzielą nasze wartości.

Polityka podatkowa

Szczegółowy opis naszej polityki podatkowej.

Wpływ na politykę publiczną

Szczegółowe informacje na temat roli Volvo Cars w zrzeszeniach branżowych producentów.

Certyfikat ISO

Certyfikat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Dokument przedstawiający stanowisko w sprawie odpowiedzialnego pozyskiwania

Jakie wysiłki podejmujemy, aby zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie.