Zrównoważony rozwój

Zarządzanie

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest w pełni zintegrowana z naszą strategią korporacyjną i często poddawana jest regularnym analizom, w tym analizom zagrożeń i szans związanych z klimatem. Dysponujemy strukturą zarządzania służącą do monitorowania postępów naszej strategii zrównoważonego rozwoju, zamierzeń i inicjatyw.

Zmiana klimatu to ostateczny test na bezpieczeństwo.

Jaka jest struktura naszej organizacji?

Nasza struktura zarządzania zrównoważonym rozwojem jest zorganizowana zgodnie z zaleceniami grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD). Oznacza to, że przeprowadzamy częste oceny działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na każdym poziomie zarządzania, w tym na poziomie Zarządu. Globalny zespół ds. zrównoważonego rozwoju nadzoruje rozwój i postępy w strategii zrównoważonego rozwoju w całej firmie.

Organizacja

Nasz Zarząd wyznacza kierunek strategii i zatwierdza ją, co obejmuje zrównoważony rozwój, a następnie śledzi postępy. Nasz plan działań na rzecz klimatu, obejmujący zagrożenia i możliwości, jest omawiany na regularnych spotkaniach zarządu.

Zespół EMT jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie, realizację i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz regularnie monitoruje postępy za pomocą kilku kluczowych wskaźników wydajności. Plan działań na rzecz klimatu uwzględniający zagrożenia i możliwości jest weryfikowany co kwartał.

Zespół GST jest centralnie odpowiedzialny za codzienne zarządzanie i koordynowanie zrównoważonym rozwojem. Zespół ten opracowuje i udoskonala strategię zrównoważonego rozwoju, prowadzi i wspiera inicjatywy strategiczne oraz śledzi postępy, analizując nasze kluczowe wskaźniki wydajności. Gromadzi on również informacje biznesowe dotyczące zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

GFC ocenia i zatwierdza wybór kwalifikujących się zielonych projektów (zob. raport na temat finansowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska na stronie 189 naszego sprawozdania rocznego) oraz dokonuje przeglądu sprawozdania dotyczącego stosowania taksonomii UE (zob. sprawozdanie dotyczące stosowania taksonomii UE na stronie 184 naszego sprawozdania rocznego).

Zespoły zarządzania działalnością (Functional Management Teams) są odpowiedzialne za zapewnienie, aby zrównoważony rozwój stał się integralną częścią codziennej pracy każdego pracownika. Stanowią one rady sondażowe dla członków komitetu GST i mogą zostać poproszone o zabezpieczenie zasobów i funduszy na potrzeby inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Sprawozdawczość ESG

S&P: globalna ocena zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa – brąz

S&P: globalna ocena zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa – brąz

Volvo Cars po raz pierwszy otrzymało brązową nagrodę w ramach oceny Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2021, przyznaną przez agencję ratingową S&P Global, znaną z bardzo rygorystycznych ocen zrównoważonego rozwoju. To stawia Volvo Cars wśród 10% najlepszych firm motoryzacyjnych, osiągających najlepsze wyniki pod względem ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (z około 7500 ocenionych).

CDP: lider listy A w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym i zaangażowania dostawców

Jesteśmy jedną z zaledwie 200 firm, które znalazły się na opracowanej przez organizację CDP liście A, przedstawiającej firmy zapobiegające zmianom klimatycznym (spośród 13 000 zgłoszeń), i otrzymaliśmy najwyższą ocenę. Wynik przyznany nam przez CDP potwierdza też, że jesteśmy liderem w zakresie angażowania dostawców, co przejawia się w naszych działaniach na rzecz klimatu prowadzonych w naszym łańcuchu dostaw (znaleźliśmy się w grupie 8% firm najbardziej angażujących dostawców).

EcoVadis: platyna

Już czwarty rok z rzędu Volvo Cars otrzymało najwyższą ocenę za działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju od EcoVadis, wiodącej organizacji oceniającej firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju w zakresie globalnych łańcuchów dostaw. Nasz status platynowej firmy plasuje nas w 1% najlepszych z 75 000 ocenianych firm.

S&P: globalna ocena zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa – brąz

Volvo Cars po raz pierwszy otrzymało brązową nagrodę w ramach oceny Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2021, przyznaną przez agencję ratingową S&P Global, znaną z bardzo rygorystycznych ocen zrównoważonego rozwoju. To stawia Volvo Cars wśród 10% najlepszych firm motoryzacyjnych, osiągających najlepsze wyniki pod względem ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (z około 7500 ocenionych).

CDP: lider listy A w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym i zaangażowania dostawców

Jesteśmy jedną z zaledwie 200 firm, które znalazły się na opracowanej przez organizację CDP liście A, przedstawiającej firmy zapobiegające zmianom klimatycznym (spośród 13 000 zgłoszeń), i otrzymaliśmy najwyższą ocenę. Wynik przyznany nam przez CDP potwierdza też, że jesteśmy liderem w zakresie angażowania dostawców, co przejawia się w naszych działaniach na rzecz klimatu prowadzonych w naszym łańcuchu dostaw (znaleźliśmy się w grupie 8% firm najbardziej angażujących dostawców).

EcoVadis: platyna

Już czwarty rok z rzędu Volvo Cars otrzymało najwyższą ocenę za działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju od EcoVadis, wiodącej organizacji oceniającej firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju w zakresie globalnych łańcuchów dostaw. Nasz status platynowej firmy plasuje nas w 1% najlepszych z 75 000 ocenianych firm.

Zagrożenia związane z klimatem i scenariusze globalnego ocieplenia

Z ekonomicznego punktu widzenia w skali światowej zmiana klimatu stanowi największe zagrożenie zarówno pod względem wpływu, jak i prawdopodobieństwa. Wpływa ona na naszą firmę i naszą branżę na wiele sposobów. W 2020 r. zaczęliśmy analizować różne scenariusze globalnego ocieplenia zgodnie z zaleceniami TCFD, aby zweryfikować odporność naszej strategii. Do analizy zagrożeń przejściowych wykorzystaliśmy scenariusz określonych polityk IEA (4DS) i scenariusz zrównoważonego rozwoju (<2DS) oraz scenariusz 8.5 IPCC do analizy zagrożeń fizycznych. Analizując wpływ i prawdopodobieństwo w tych różnych scenariuszach, dostrzegliśmy nie tylko zagrożenia, które wpływają na naszą firmę, ale także szanse.