Kylvätska

Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt arbetstemperatur. Överskottsvärmen kan användas för uppvärmning av kupén.

Föreskriven kvalitet:

Färdigblandad kylvätska godkänd av Volvo.

Om koncentrerad kylvätska används, blanda med 50 % rent vatten. Renhetsgraden måste uppfylla Volvos krav. Konsultera en Volvoåterförsäljare om du är osäker.

För att undvika försämring av kylsystemets funktion, vilket bland annat kan leda till motorstörningar, rekommenderas att endast kylvätska godkänd av Volvo används.

 Varning

Kylvätska får inte sväljas. Den kan orsaka skador på njurar och andra organ. Produkten innehåller bland annat etylenglykol, inhibitor och vatten.