Ekonomisk körning

För att uppnå längsta möjliga räckvidd bör föraren planera körningen och anpassa körsätt och hastighet till rådande situation.

Innan körning

  • Förkonditionera om möjligt bilen innan körning med hjälp av laddkabeln ansluten till elnätet.
  • Om förkonditionering inte är möjlig när det är kallt ute, använd i första hand eluppvärmning av säte och ratt. Undvik att värma upp hela interiören vilket tar energi från hybridbatteriet.
  • Val av däck och däcktryck kan påverka energiförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en auktoriserd Volvoåterfösäljare.
  • Töm bilen på onödiga saker – ju mer last desto högre förbrukning.

Under körning

  • Aktivera körläge Pure.
  • Aktivera Behåll-funktionen vid högre hastigheter under körningar som är längre än vad elen räcker till.
  • Undvik om möjligt att använda Ladda-funktionen för att ladda hybridbatteriet.
  • Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att undvika inbromsningar.
  • Vid inbromsning återladdas hybridbatteriet genom att bromsa mjukt med bromspedalen.
  • Hög hastighet ger ökad energiförbrukning då luftmotståndet ökar med hastigheten.
  • I kallt klimat, reducera om möjligt eluppvärmning av rutor, speglar, säten och ratt.
  • Undvik att köra med öppna fönster.
  • Håll inte bilen stilla i en backe med gaspedalen, aktivera istället funktionen broms vid stillastående.
  • Vid körning en kortare sträcka efter förkonditionering, stäng om möjligt av klimatanläggningen.

Efter körning

  • Parkera om möjligt i ett klimatiserat garage med laddningsmöjlighet.