Varning för hastighetsbegränsning och fartkamera från trafikskyltsinformation*

Det finns delfunktioner för trafikskyltsinformation som kan varna föraren om hastighetsbegränsningen överskrids eller om det finns fartkameror1.

Funktionen är tillgänglig på vissa marknader.

Varning för hastighetsbegränsning

Px-2037-iCup-Speed limit symbol

Hastighetsvarning ges genom att förardisplayens symbol2 blinkar då hastighetsbegränsningen överskrids med 5 km/h(3 mph).

Varningen upprepas en gång efter ca 30 sekunder om farten inte har sänkts.

Därefter behöver hastigheten ha sänkts med minst 5 km/h(3 mph) under hastighetsbegränsningen för att nya varningar ska ges. En ny varning kan också ges om bilen når ett annat hastighetsbegränsat område.

Hastighetsvarning utfärdas alltid om hastighetsbegränsningen överskrids i samband med fartkamerainformation.1

Varning för fartkamera

VCC-2304-speed camera warning

Bil utrustad med trafikskyltsinformation och kartdata1 kan ge information om kommande fartkamera i förardisplayen, förutsatt att navigationskartan för aktuellt område innehåller information om fartkameror.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Information om fartkameror på navigationskartan finns inte för alla marknader/områden.
  3. 2 Trafikskyltar är marknadsanpassade – här visas endast ett exempel.