Färdbroms – låsningsfria bromsar

Låsningsfria bromsar, ABS (Anti-lock Braking System), hindrar hjulen från att låsa sig vid inbromsning.

Funktionen medför att styrförmågan behålls och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder. Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.

Efter att motorn startats görs automatiskt ett kort test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av ABS-systemet kan komma att göras då bilen når 10 km/h. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.