Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska

Behållaren (flaskan) med den provisoriska däcktätningssatsen innehåller tätningsvätska och den går att byta ut.

Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.

 Varning

Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.

Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument