Start och avstängning av bil

Stänga av bil

Uppdaterad 8/17/2021

Stänga av bil

Bilen stängs av med hjälp av startvredet i tunnelkonsolen.

P5-21w22-Start/stop switch

Startvredet i tunnelkonsolen.

För att stänga av bilen:

Vrid startvredet medurs och släpp.

Bilen stängs av och startvredet återgår automatiskt till ursprungsläget.

Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen rullar:

Vrid startvredet medurs och håll tills bilen stängs av.


Var detta till någon hjälp?