Batteri

Återvinning av batterier

Uppdaterad 8/17/2021

Återvinning av batterier

Förbrukade batterier ska återvinnas på ett miljöanpassat sätt.

Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur denna typ av avfall ska deponeras – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Hybridbatteriet får endast hanteras av auktoriserad verkstadspersonal.


Var detta till någon hjälp?