Integritetsmeddelande– Deltagande i en aktivitet inom Volvo Cars Experiences verksamhet

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Corporation, ett svenskt juridiskt företag med organisationsnummer 556074-3089 med adress 405 31, Göteborg, även kallat “VCC”, “vi”, “vår” och “oss”, kommer som personuppgiftsansvarig hantera dina personuppgifter enligt informationen nedan. 

Syfte och rättslig grund för hantering

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med dig av till oss I samband med ditt besök till och deltagande i aktiviteter inom Volvo Cars Experience verksamhet. Syftet med behandlingen är att administrera din bokning samt att kunna ta kontakt med dig I efterhand för eventuella kvarglömda saker eller för kundnöjdhetsåterkoppling. Vi sparar även dina i personuppgifter för att underlätta för dig vid eventuella nybokningar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter enligt ovan är dittsamtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Vänligen skicka din önskan om återkallelse av samtycke till Volvo Cars via kontaktuppgifterna som du finner här: https://www.volvocars.com/se/sidfot/hantering-av-personuppgifter.

Mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att tillgängliggöras till vår leverantör av bokningssystem vid uppdateringar och systemunderhåll. 

Gallring

Vi kommer behandla dina personuppgifter upp till 12 månader efter ditt besök. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter till VCC

För mer information om dina rättigheter angående vår hantering av dina personuppgifter och kontaktinformation till vårt Dataskyddsombud vänligen se: https://www.volvocars.com/se/sidfot/hantering-av-personuppgifter.