Hållbarhet

Klimatförändringar är ett faktum. Vi är en mobilitetsleverantör och vi inser att vi är en del av problemet. Vi har ett ansvar att agera. Vårt mål är att nå noll utsläpp av växthusgaser till 2040. Hur? Genom att minska utsläppen i hela värdekedjan.

Vy bakifrån av en vit Volvo XC40 som kör på en isig väg.

Åtgärder och milstolpar

CO₂e per bil -75%, 2030

CO₂e per bil -75%, 2030

Vi minskar successivt de genomsnittliga utsläppen per bil för att uppnå nettonoll år 2040. Vårt mål är att senast 2025 ha minskat livscykelutsläppen per bil med 40 procent och därefter minska livscykelutsläppen per bil med 75 procent fram till 2030 (jämfört med 2018).

100% elektrisk år 2030

100% elektrisk år 2030

Vårt mål är minska avgasutsläppen med 50 procent per bil till 2025 och sedan med 100 procent per bil fram till 2030 (jämfört med 2018). Vårt mål är att enbart sälja elbilar 2030. Hittills har vi lanserat EX40, EC40, EX90, EX30 och EM90 – helt elektriska och helt utan avgasutsläpp.

-30% materialutsläpp till 2030

-30% materialutsläpp till 2030

Våra leverantörer måste också minska sina utsläpp. Stål-, batteri- och komponentproduktion, råvaruutvinning och indirekta material som datorer och kontorsmöbler måste åtgärdas.För helt elektriska bilar kommer 75 procent av materialutsläppen från stål och aluminium samt från batteriet. Därför arbetar vi aktivt med att designa och utveckla våra bilar på ett mer hållbart sätt, samtidigt som vi ökar andelen utsläppssnål, nästan nollutsläpp och återvunnet material. Vi strävar efter att minska utsläppen från material med 25 procent per bil fram till 2025 och sedan med 30 procent per bil fram till 2030 (jämfört med 2018).

-30% driftutsläpp till 2030

-30% driftutsläpp till 2030

Förutom utsläppen från avgasrören måste vi agera på andra utsläppskällor – produktionsanläggningar, företagsfordon, logistik, affärsresor, jobbpendling, avfall och uttjänta fordon. Därför siktar vi på att minska driftsutsläppen med 25 procent i genomsnitt per bil till 2025 och sedan med 30 procent till 2030 (jämfört med år 2018). Till att börja med är vårt mål att ha klimatneutral energi i vår egen drift år 2025.

Klimatneutral tillverkning

Målet är att produktionen ska vara helt klimatneutral senast år 2025. Sedan 2008 har alla våra europeiska anläggningar drivits med vattenkraft.

2022

Slovakien

Planer har tillkännagivits för en ny klimatneutral bilfabrik i Kosice som öppnar 2026.

2021

Sverige

Torslandafabriken är vår första klimatneutrala bilfabrik.

2021

I Kina

Tillverkningsanläggningen i Daqing drivs av 100<br />% klimatneutral el.

2020

I Kina

Tillverkningsanläggningen i Chengdu drivs av 100<br />% klimatneutral el.

2018

Belgien och USA

Solenergi införs vid tillverkningen i Gent och Charleston.

2008

I Europa

Alla tillverkningsenheter i Europa övergår till 100<br />% förnybar el.

Sidovy av en kvinna som jobbar på en bärbar dator.

Den globala standarden för utsläppsrapportering

Vi eftersträvar verkliga resultat som bygger på en exakt beräkning av alla utsläpp som vi direkt eller indirekt ansvarar för. Därför följer vi Greenhouse Gas Protocol (GHG) som är en internationell standard för redovisning av växthusgaser.

Vår plan för minskade CO2-utsläpp

När vi undersöker alla utsläpp som vi direkt eller indirekt ansvarar för, ser vi att det krävs en bred mix av initiativ för att skapa verklig förändring. Så här ser vår plan för minskade utsläpp ut.

Fördelar och utmaningar med elbilar

Elbilar spelar idag en viktig roll i vår vision om att bli ett klimatneutralt företag vid år 2040.

Men elbilar skapar också nya utmaningar. De klimatvinster som elbilarna skapar minskar om de laddas med el från fossila bränslen. Räknat över en bils hela livslängd innebär laddning med förnybar el att mängden utsläpp reduceras markant.

En annan utmaning är tillgången till laddning. För att fler människor ska kunna välja elbilar krävs en utbyggnad av laddinfrastrukturen.

Delvy bakifrån av en XC40 som laddar utanför ett kafé där två personer sitter vända mot varandra.

I nuläget ses lång räckvidd som en trygghet för många människor. Lång räckvidd kräver större batterier, vilket i sin tur påverkar bilens totala livscykelutsläpp och pris.

Detta är ett komplext samspel och vi tror att elbilar kommer att nå sin fulla potential när vi – som ett globalt samhälle – hittar nya sätt att ge kunderna enkel tillgång till laddning med förnybar el.

Livscykelanalys av våra bilar

Vi anser att transparens gällande våra elbilars klimatpåverkan är vårt företags- och samhällsansvar. Sedan 2019 har vi därför redovisat koldioxidavtrycket för alla våra nya elbilar genom livscykelanalyser (LCA).

Ett barn sitter i baksätet av en parkerad bil

Datainsyn och klimatmål

LCA gör att vi kan identifiera kolintensiva material och processer inom vår egen drift och försörjningskedja. Det hjälper oss både att nå våra klimatambitioner och att skapa verkligt utsläppsfri mobilitet.

Framtiden

I takt med att helt eldrivna Volvo-modeller introduceras i framtiden åtar vi oss att fortsätta vara transparenta kring koldioxidavtrycket för alla nya bilar.

Ta del av vårt arbete

Vår ambition att nåt netto nollutsläpp av växthusgaser år 2040 skapar många utmaningar och vi vill vara transparenta under hela omvandlingen. Vi vill agera ansvarsfullt och vi vill att alla som är intresserade av vad som händer här på Volvo Cars ska kunna ta del av våra framsteg och veta vad vi står för.

Läs gärna våra policyer och ställningstaganden inom ESG och lär dig mer om vad vi gör. Du får självklart kontakta oss om du har erfarenheter som du tror kan hjälpa oss på denna resa.