ความยั่งยืน

เราต้องการมีส่วนร่วมในความพยายามระดับโลก  และระดับท้องถิ่น ในการแสวงหา หนทางเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ไปพร้อมกับการตั้งเป้าที่จะเป็น ผู้บุกเบิกในการปกป้องผู้คนและโลก นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และจุดยืนของเรา ให้ความชัดเจนในการยืนหยัดของเราต่อประเด็นที่มีความสำคัญ และการตั้งความคาดหวังทั้งต่อตัวเราเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา 

คุณสามารถดูเอกสารด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและจุดยืนของ Volvo Cars ในหัวข้อความยั่งยืนที่สำคัญ