Je čas.

Usmívající se chlapec

Chtěli bychom upevnit rodinné vztahy po celém světě a posílit postavení automobilky Volvo Cars jako společnosti.

Ve všech našich závodech a kancelářích nabízíme nastávajícím matkám a otcům, včetně párů stejného pohlaví, náhradních a adoptivních rodičů, 24 týdnů placené rodičovské dovolené. Aby měli čas na to, co je nejdůležitější.

Matka a dítě při čištění zubů

Výhody pro děti

Výzkumy ukazují, že placená rodičovská dovolená má dlouhodobý pozitivní vliv na zdraví dětí.

Jsem pevně přesvědčena, že placená rodičovská dovolená zlepšuje jak zdraví matek a novorozenců, tak jejich celkovou pohodu. Je to ten největší dar, který můžete rodičům dát.

Isabelle Chatila

Manažerka rozvoje sítěVolvo Car Australia

Matka a otec sledující notebook

Výhody pro rodiče

Věříme, že pokud bude každý čerpat rodičovskou dovolenou, pomůže to překonávat rozdíly mezi pohlavími a všichni rodiče, zejména ženy, se budou moci posouvat v profesním životě.

Zjišťuji, že rodičovství se v mnohém podobá zaměstnání: začínáme od nuly, učíme se nové věci, sdílíme odpovědnost a navzájem se podporujeme.

Jamie Ji

Vedoucí technik elektroúdržbyVolvo Car China

Tři usmívající se zaměstnanci závodu Volvo Cars

Výhody pro Volvo Cars

Věříme, že rozmanitá a inkluzivní pracovní síla přináší nejlepší inovace, přispívá k vyšším výkonům a posiluje naše postavení na trhu – a placená rodičovská dovolená nám pomáhá těchto cílů dosáhnout.

Nejsou to jen nová pravidla ohledně rodičovské dovolené pro naše zaměstnance – jde o ztělesnění kultury a hodnot naší společnosti.

Hanna Fager

Vedoucí podnikových odděleníVolvo Cars

Matka ukládající syna do dětské autosedačky

S Vámi na každém kroku

Rozumíme tomu, že založení rodiny není snadná záležitost. Během více než 50 let výzkumu jsme získali řadu zkušeností, jak zajistit bezpečnost dětí i rodičů na cestách.

Boční pohled na Volvo XC40 při nabíjení

Vůz pro celou rodinu

Rozumíme tomu, že při nákupu vozu je třeba zvážit hodně věcí – zvlášť pokud jde o ty nejmenší cestující. Naše řada modelů pamatuje na celou rodinu a je vybavena řadou bezpečnostních prvků, které na silnici chrání Vás i Vaše nejbližší.

Připojte se k naší rodině

Jsme úspěšná společnost, ale k dosahování svých cílů potřebujeme výjimečné lidi. Takové, kteří se chtějí podílet na něčem, co mění život. Podporovat rovnost, rozmanitost a začleňování, v naší společnosti i mimo ni. Takové jsou naše týmy.

Nekonvenční myslitelé.

Čtyři zaměstnanci Volvo Cars stojící venku

Vizionáři.

Žena hrající na elektrickou kytaru

Snílci.

Muž pádlující v kajaku

Přidejte se k našemu rozmanitému týmu inovátorů a průkopníků, kteří sdílejí společný cíl: umožnit lidem svobodně cestovat podle vlastních pravidel, udržitelně a bezpečně.

Dětské sedačky

Naše dětské bezpečnostní sedačky musí projít náročnými bezpečnostními testy odrážejícími reálné dopravní situace. Vzhledem k výsledkům našeho výzkumu naléhavě doporučujeme, aby děti do věku čtyř let cestovaly v sedačkách otočených proti směru jízdy.

Dítě v kojenecké bezpečnostní sedačce