Artikelversion 2021.117.0

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred for Volvo-bil

Træder i kraft den:

Udgivet den:

Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred forklarer, hvordan Volvo Cars (som defineret nedenfor) behandler bilgenererede data, når kunder anvender en af Volvos biler og tilknyttede forbundne tjenester, som leveres af Volvo Cars.

Dette dokument forklarer kun behandlingen af personoplysninger relateret til funktionerne i de nyeste bilmodeller fra Volvo, men indeholder ikke en forklaring af selve funktionerne – den kan ses i instruktionsvejledningen til den pågældende model. Bemærk, at i tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne meddelelse og instruktionsvejledningen vedrørende behandlingen af personoplysninger har denne meddelelse forrang. Derudover vil vejledningen, da den forklarer alle funktioner, indeholde indikationer af data, som også behandles i forbindelse med andre funktioner end de nedenfor nævnte – det skyldes enten, at disse funktioner anvender lokal behandling (dataene forlader ikke bilen) og dermed ikke udgør behandling af personoplysninger gennem Volvo Cars, eller fordi de henviser til behandling af personoplysninger gennem tredjeparter som separate dataansvarlige (for eksempel Google i tilfælde af Android Automotive-infotainmentsystem).

Da behandlingen af data afhænger af, hvilke tjenester bilen er udstyret med, og hvilke tjenester du vælger at aktivere, præsenterer dette dokument ydermere det bredest mulige omfang af behandling. Hvis du har en ældre model, eller hvis en ny model ikke er udstyret med en bestemt funktion, vil databehandlingen relateret til den pågældende funktion naturligvis ikke finde sted.

Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred gælder ikke for:

 • Specialbiler (f.eks. politibiler);
 • Behandling af personoplysninger, som ikke forlader bilen (lokal behandling);
 • Behandling af personoplysninger, når du interagerer med en af vores forhandlere (for eksempel når du køber din bil);
 • Din brug af software og tredjepartsapps/-tjenester i bilen (for eksempel Google Automotive og eventuelle apps i bilens infotainmentsystem);
 • Din brug af mobilapps fra Volvo Cars, såsom Volvo On Call/Volvo Cars-appen;
 • Din brug af tredjeparts-tillægstjenester baseret på bildata (for eksempel brugsbaseret forsikring);
 • Levering af internettjenesten i din bil, som leveres af en mobilnetudbyder uafhængigt af Volvo Cars.

Nedenfor kan du finde information om:

 1. Hvem der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger;
 2. Hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvad der sker med dem;
 3. Dine rettigheder i relation til behandlingen af personoplysninger
 4. Kontaktoplysninger
 5. Ændringer af denne meddelelse

1. Hvem der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger som angivet nedenfor, er Volvo Car Corporation, som har sit hjemsted på Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige, selskabsregistreringsnummer 556074-3089, herefter benævnt "Volvo Cars", "vi" eller "os". I visse situationer er der fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger, som identificeres i de pågældende afsnit. I alle situationer har de fælles dataansvarlige dog aftalt, at informationen stilles til rådighed for dig af Volvo Cars, og at du kan udøve dine rettigheder (se afsnit 3 nedenfor).

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvad der sker med dem

2.1. Behandling af personoplysninger, mens du kører

2.1.1. Analyse af bildata

Vi behandler bildata (angivet nedenfor) for at indhente statistikoplysninger om vores biler og hvordan de anvendes. Vi anvender disse oplysninger med det formål at udføre produktresearch og -udvikling, særligt med henblik på at forbedre og overvåge kvaliteten af bilerne og deres sikkerhedsfunktioner. Dette tjener også det formål at administrere Volvo Cars' garantiforpligtelser og overholde vores retlige forpligtelser med hensyn til emissionsovervågning.

Anvendte datakategorier:

 • Stelnummer (VIN);
 • Identifikatorer af bilens hardware- og softwareversioner;
 • Fejlfindingskoder (DTC);

Volvo Cars indsamler også følgende oplysninger om bilens højspændingsbatteri (hvor relevant):

 • Højspændingsbatteriets ID, kapacitet og sundhedstilstand;
 • Bilmarkedsoplysninger;
 • Ladestationsoplysninger (f.eks. tilgængelighedsstatus, strømtype, stander-ID osv.);
 • Fejlfindingsdata under opladning (f.eks. varighed, ladetilstand, strømsvingning osv.).

Retsgrundlaget for den ovennævnte databehandling er dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR).

Dataene stelnummer (VIN), identifikatorer af bilens hardware- og softwareversioner og fejlfindingskoder (DTC) opbevares i 2 år, mens oplysningerne om bilens højspændingsbatteri opbevares i hele batteriets levetid.

I tilfælde af hybrid- eller elbiler deler Volvo Cars og Polestar Performance AB (et svensk selskab med hovedsæde i Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Sverige, herefter benævnt "Polestar") analysedata fra deres respektive biler. De analysedata, der udveksles mellem Volvo Cars og Polestar, som angivet ovenfor, er udelukkende af teknisk natur og omfatter ingen faktiske kundedata. De analysedata, der indsamles via Volvo Cars' og Polestars platforme, udveksles mellem de to selskaber med det formål at forbedre og overvåge kvaliteten af bilen og præstationen af de elektriske funktioner og hybridfunktionerne samt sikkerhedsfunktionerne.

Som såkaldte fælles dataansvarlige i henhold til GDPR er Volvo Cars og Polestar fælles ansvarlige for denne behandling af analysedata. Volvo Cars og Polestar har aftalt, at Volvo Cars er ansvarlig for at levere information til sine kunder, og at de pågældende rettigheder, som tilsikres af GDPR, skal udøves af Volvos kunder over for Volvo Cars. Du kan læse mere om dette i afsnit 3 nedenfor (Hvilke rettigheder du har i relation til den databehandling, vi udfører).

2.1.2. Trådløse softwareopdateringer

For at kunne vedligeholde bilens software og levere nødvendige softwareopdateringer direkte behandler vi følgende data:

 • Stelnummer (VIN);
 • Bilens softwareversion;
 • Fejlfindingskoder (DTC); og
 • Bilens produktionsdato.

Vi behandler de ovennævnte data, hvis du samtykker til det (artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR). Hvis du afviser de trådløse opdateringer, vil du ikke være i stand til at anvende vores opdaterede tjenester, eller du vil ikke kunne anvende dem fuldt ud. Manglende opdatering kan også øge risikoen for cybersikkerhedshændelser, ligesom det er tilfældet for alle øvrige smartenheder. Bemærk, at du også kan vælge at få installeret opdateringerne på et af vores værksteder.

Vi fører fortegnelser over de softwareopdateringer, der er udført i bilen, i hele bilens levetid.

2.1.3. Connected Safety

Vores biler er udstyret med den ekstra sikkerhedsfunktion Connected Safety, som informerer dig om aktuelle trafiksituationer på din rute. Denne information er baseret på kommunikation mellem din bil og andre køretøjer, hvor Connected Safety også er aktiveret (biler og lastbiler fra Volvo). Denne information anvendes til at give føreren tidlig varsling om ændrede vejforhold ved at vise relevante advarsler, så føreren får mulighed for at tilpasse sin køremåde i overensstemmelse hermed. Information, som vedrører personoplysninger, særligt førerens identitet, udveksles ikke mellem køretøjer. Men hvis advarselsblinket på din bil aktiveres, eller din bil registrerer nedsat friktion mellem dækkene og vejen, kan der blive sendt information herom til køretøjer, som nærmer sig din bils position.

Tjenesten Connected Safety både advarer dig om farer på vejen forude (f.eks. glatføre, aktivering af advarselsblink) og indsamler data fra din egen bil og bidrager til tjenesten:

 • Stelnummer (VIN)
 • Information om internetforbindelsen (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Aktivering af advarsel om glatføre
 • Aktivering af advarselsblink
 • Tidsstempel for hver advarsel
 • Placering for advarsel
 • 3D-vejkortlægning.

Vi behandler de ovennævnte data i forbindelse med levering af en tjeneste til dig (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR). Du kan når som helst slå tjenesten til og fra.

Derudover behandles de ovennævnte data anonymt og overføres til Volvo Trucks (for at tilvejebringe tjenesten Connected Safety) og færdselsmyndigheder (for at forhindre og reducere farer, som udgøres af vejtrafik).

Vi opbevarer dataene i 1 uge, før vi sletter eller anonymiserer dem.

2.1.4. Trafikinformation i realtid

Tjenesten Trafikinformation i realtid modtager information om vejtrafikken fra en tredjepartstjenesteudbyder.

De data, vi indsamler fra bilen, er:

 • Køretøjets position og hastighed – disse deles med tredjepartstjenesteudbyderen for at beregne trængsel og informere dig og andre førere, når der er risiko for trængsel; disse datapunkter er anonyme for tredjepartstjenesteudbyderen.
 • Stelnummer (VIN) – dette anvendes af Volvo Cars til at kontrollere, at din bil har et abonnement på denne tjeneste.

Bilmodeller, som er udstyret med sensorer, der kan identificere vejskilte i realtid, mens du kører, gør dette udelukkende gennem lokal behandling (i bilen).

Vi behandler de ovennævnte data i forbindelse med levering af en tjeneste til dig (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR). Du kan når som helst slå tjenesten til og fra.

Dataene opbevares af Volvo Cars, så længe abonnementet er aktivt. Når abonnementet er inaktivt, opbevares VIN, hastighed og position i maksimalt 90 dage, medmindre en længere periode kræves i henhold til lokalt gældende lov.

2.1.5. Talebeskeder

Talebeskeder er en funktion, som kun findes i bilmodeller, der ikke er udstyret med Android Automotive – disse nyere biler har ikke en talebeskedtjeneste, som leveres af Volvo Cars, men tilbyder i stedet muligheden for at aktivere Google Assistent. Talebeskeder er en del af et større talekommandosystem, som du kan anvende til at styre funktionerne i dit infotainmentsystem, og som lader dig oprette og sende SMS-beskeder ved hjælp af taleinstrukser. Talebeskeder anvender en tredjeparts tjenesteudbyder, og derfor kan denne behandling ikke udføres i bilen. For at indlede en dialog ved hjælp af talekommandoer skal du første aktivere denne funktion. Talestyring forbliver aktiveret, indtil du aktivt standser den, eller indtil du ikke har reageret på tre opfordringer fra systemet.

Følgende data behandles ved brug af talestyringssystemet:

 • Optagede taledata eller -kommandoer
 • Stelnummer (VIN) - VIN anvendes til at kontrollere, at din bil har et abonnement på denne tjeneste
 • Telefonnummer
 • Tekstbesked - Den tekstbesked, der oprettes af tredjepartstjenesteudbyderen, gemmes i skyen og sendes tilbage og gemmes i din bil. Tekstbeskeden kan sendes som SMS.

Behandlingen af dine data er nødvendig for at levere talestyringssystemet og tilknyttede tjenester og dermed for at udføre den kontrakt, der er indgået med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR). Hvis du ikke stiller dine data til rådighed, vil det ikke være muligt at anvende talestyringssystemet.

De optagede taledata deles med tredjepartstjenesteudbyderen for at levere tjenesten til dig. Den udarbejdede tekstbesked deles af tredjepartstjenesteudbyderen med os og overføres derefter til din bil. Tredjepartstjenesteudbyderen er separat dataansvarlig for disse data.

2.2. Behandling i tilfælde af en hændelse

I tilfælde af en hændelse eller (nærved-) ulykke behandles personoplysninger til følgende formål i en vis tidsperiode:

2.2.1. Aktiv sikkerhedsdataoptager (ASDR)

Det primære formål med den aktive sikkerhedsdataoptager (ASDR) er at registrere data relateret til trafikulykker eller kollisionslignende situationer. Denne information behandles af vores research- og udviklingsafdeling for at hjælpe os med at forstå de omstændigheder, hvor der opstår trafikulykker, personskade og materiel skade.

Hvis du aktiverer denne tjeneste, indsamler og behandler Volvo Cars følgende data med henblik på fremtidig udvikling og aktive sikkerhedsrelaterede klager:

 • Stelnummer (VIN);
 • Type af udløst sikkerhedshændelse og dens forekomster;
 • Billeder fra det fremadrettede kamera registreres i 4 sekunder før og efter kollisionslignende situationer;
 • Bilens placering på tidspunktet for hændelsen.

Denne funktion registrerer kun data, når der opstår en ikke-triviel kollisionssituation. Den registrerer ikke data under normale kørselsforhold.

Vi indsamler de ovennævnte data på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR), og vi opbevarer dem i 10 år, før vi sletter eller anonymiserer dem.

2.2.2. Hændelsesdataoptager (EDR)

Bilen gemmer sikkerhedsrelateret information vedrørende trafikulykker eller nærved-situationer i en hændelsesdataoptager (EDR) – også kendt som bilens "sorte boks". Den sikkerhedsrelaterede information omfatter data såsom:

 • Hvordan forskellige systemer i din bil fungerede;
 • Om førerens og passagerens sikkerhedsseler var spændt;
 • Hvor langt (hvis overhovedet) føreren trådte speederen og/eller bremsepedalen ned; og,
 • Hvor hurtigt bilen kørte.

Den registrerede periode er normalt op til 30 sekunder. Registrering finder kun sted, hvis der opstår en ikke-triviel kollisionssituation. Der registreres ingen data under normale kørselsforhold. Registreringen omfatter ydermere ikke, hvem der kører bilen eller den geografiske placering af (nærved-) ulykken.

De registrerede data er også nødvendige, for at Volvo Cars kan overholde sine retlige forpligtelser som fastlagt ved lov og af officielle myndigheder (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR). Tilrådighedsstillelsen af personoplysninger er således påkrævet ved lov.

2.2.3. Nødopkald (eCall)

Nødopkald (eCall) er en obligatorisk tjeneste, som alle moderne biler, der sælges i det europæiske økonomiske samarbejdsområde, er udstyret med. eCall betyder, at der automatisk foretages et nødopkald i tilfælde af en alvorlig ulykke, som registreres gennem aktivering af en eller flere sensorer i bilen. Det betyder, at bilen automatisk foretager et eCall, hvis alle passagerer i bilen er bevidstløse, og de nedennævnte data overføres automatisk til opkaldscentralen. Denne funktion kan også udløses manuelt ved at trykke på SOS-knappen og holde den inde i mindst 2 sekunder. Vær opmærksom på, at dette ikke anbefales, medmindre du befinder dig i en nødsituation, og at misbrug er sanktioneret i henhold til gældende love.

Når der foretages et nødopkald, behandles følgende data:

 • Stelnummer (VIN);
 • Køretøjsdrev eller motorspecifikation;
 • Bilmodelspecifikation;
 • Tidspunkt for hændelsen;
 • Placering for hændelsen;
 • Køreretning.

Som standard ledes "eCall"-tjenesten i Volvos biler til en tredjepartstjenesteudbyder (dette kaldes et tredjepartstjeneste-eCall eller TPS eCall). Denne leverandør varierer afhængigt af området, og du kan få mere information ved at kontakte os. Du kan når som helst vælge at få ledt opkaldet til den offentlige alarmtjeneste 112 ved at ændre dine bilindstillinger i overensstemmelse hermed.

Dataene indsamles kun, når der foretages et eCall, og de eneste enheder, der har adgang til dem, er Volvo Cars og den tredjepart, som leverer tjenesten (eller selve alarmtjenesten, hvis den er valgt). De kan imidlertid videregive disse data til specialiserede beredskabstjenester (for eksempel en ambulance), hvis det er nødvendigt.

Vi behandler disse data med det formål at beskytte førerens og andre bilpassagerers vitale interesser (artikel 6, stk. 1, litra d, GDPR), samt som følge af en retlig forpligtelse (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR).

Personoplysningerne opbevares i 90 dage, og behandlingen er begrænset til de ovennævnte nødsituationer.

2.2.4. Vejhjælp

Vores vejhjælpstjeneste hjælper dig, hvis du punkterer, havarerer eller kører galt. Hvis du aktiverer den sorte On Call-knap i bilen eller benytter kontaktfunktionen i Volvo Cars-appen (tidligere Volvo on Call-appen), foretager bilen et opkald til vejhjælpstjenesten. Denne tjeneste kræver abonnement. Vejhjælpssupport vil kunne sende egnet hjælp til føreren af bilen, når føreren har brug for hjælp, for eksempel et bjærgningskøretøj.

Vejhjælpstjenesten tilbydes i samarbejde med forsikringsselskaber, som varierer fra land til land – du kan få yderligere information ved at kontakte os. Disse forsikringsselskaber driver den opkaldscentral, der besvarer dit opkald.

For at levere tjenesten til dig behandler vi følgende data:

 • Stelnummer (VIN);
 • Køretøjsdrev eller motorspecifikation;
 • Bilmodelspecifikation;
 • Tidspunkt for opkaldet;
 • Placering på tidspunktet for opkaldet;
 • Køreretning.

Dataene indsamles automatisk, men kun når anmodningen om vejhjælp foretages. De eneste enheder, der har adgang til dem, er Volvo Cars og den tredjepart, der leverer tjenesten, men sidstnævnte vil videregive nogle af disse data til de specialiserede tjenester, du beder om (for eksempel bjærgningstjenester).

Vi behandler disse data for at levere vejhjælpstjenesten til dig (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR). Vi behandler dataene i 8 år, med undtagelse af geoplaceringsdata, som slettes efter 90 dage.

2.3. Behandling af data relateret til vedligeholdelse og reparationer

2.3.1. Serviceplanlægning

Serviceplanlægningsfunktionen er en tilkøbstjeneste, som hjælper dig med at holde bilen i god stand og overholde bilens garantibetingelser ved at opfordre dig til at planlægge dine værkstedsbesøg. For eksempel kan du med serviceplanlægning blive opfordret til at skifte bestemte filtre tidligere eller senere end det anbefalede faste interval, hvis deres faktiske slidtilstand kræver det. Serviceplanlægning fungerer ved konstant at indsamle og analysere visse fejlfindingsrelaterede oplysninger fra bilen for at forudsige tidlige tegn på problemer og så hjælpe dig med at opsætte et vedligeholdelsesprogram, før du opsøger et værksted. Serviceplanlægningsfunktionen hjælper også os med at planlægge produktion og levering af reservedele, hvilket er en vigtig del af vores bæredygtighedsmål samt vores bestræbelser på at levere en førsteklasses service- og reparationsoplevelse til dig ved at optimere indhold, logistik og værkstedsudnyttelse.

For at levere serviceplanlægningsfunktionen til dig indsamles følgende data:

 • Data om bilen – stelnummer (VIN), hardwarerevisioner og softwareversioner;
 • Status og statistik fra komponenter (i motoren, gasspjældet, styretøjet, højspændingsbatterierne, bremserne osv.);
 • Køredata (kilometertal, motortimer, kørselsforhold f.eks. by- eller hovedvejskørsel osv.)

Vi behandler de ovennævnte data i forbindelse med levering af en tjeneste til dig (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR). Du kan når som helst slå tjenesten til og fra.

Dataene deles med vores nationale salgsselskab i dit land for at administrere leveringer og bestillinger, samt for at skræddersy specialtilbud til dig (bemærk, at du kun modtager specialtilbud, hvis du har indvilliget i dette separat). Serviceplanlægning udfører ikke bestillinger direkte, og dataene deles således ikke med værksteder.

Vi opbevarer data relateret til bilens højspændingsbatteri og VIN i 10 år for at følge op på batteriets sundhedstilstand. De øvrige data opbevares i 3 år.

2.3.2. Connected Service Booking

Du kan sende en anmodning om bestilling direkte fra bilen til dit værksted for at lave en aftale om at få udført service eller reparation på din bil. For at benytte denne tjeneste skal du oprette et Volvo ID og registrere det til din bil, samt forbinde din bil til internettet. Du kan læse mere om, hvordan dine data behandles, når du opretter et Volvo ID, her.

Tjenesten Connected Service Booking minder om tjenesten Digital servicebestilling, som er til rådighed i Volvo Cars App. Volvo Cars, Volvos nationale salgsselskab eller importør i dit land, samt den forhandler, der udfører servicen, organiserer denne tjeneste sammen, så vi er dermed fælles dataansvarlige for behandlingen af disse data. Vi har aftalt, at informationen leveres til dig af Volvo Cars, og at du kan udøve dine rettigheder i relation til Volvo Cars (se afsnit 3 - Dine rettigheder i relation til behandlingen af personoplysninger nedenfor).

Følgende data behandles, når der sendes en anmodning om bestilling:

 • Dine identifikatorer (Volvo ID, e-mailadresse, for- og efternavn)
 • Data relateret til den ønskede tjeneste (type af service, dato og tidspunkt, din besked til værkstedet, som du indtaster i beskedfeltet)
 • Data relateret til det valgte værksted (såsom navn, adresse)
 • Afhængigt af hvilken tjeneste der anmodes om, bilidentitet, softwareversion, fejlfindingskoder, servicebehov, tid siden sidste service, væskestande, kilometerstand, samt din egen beskrivelse af formålet med bestillingen (hvis relevant),

som deles med vores nationale salgsselskab i dit land og den valgte forhandler (som kan være et service-/reparationsværksted, et lakværksted, bilistandsættelsesspecialister og billogistiktjenester).

Dataene vil blive anvendt til at bestille servicen, organisere udførelsen, kontakte dig vedrørende forhold relateret til den bestilte service eller som direkte konsekvens af din brug af tjenesten såsom at sende bekræftelser og meddelelser. Disse data behandles for at udføre den bestilling, du anmoder om (med andre ord er vores retsgrundlag for denne behandling din kontrakt med os (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR)).

Vi opbevarer dine data i 15 måneder, men bemærk venligst, at Volvo-servicepartnerforhandleren, som leverer tjenesten, er underlagt forskellige opbevarings- og dokumentationsforpligtelser og kan være forpligtet ved lov til at videregive personoplysninger til myndigheder (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR). Disse oplysninger kan findes i servicepartnerens politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

2.3.3. Fejlfindingsudlæsninger på værksteder

Hvis der udføres service eller reparation på din bil af et af vores autoriserede servicecentre eller en af vores autoriserede servicepartnere, forbindes din bil til dette formål til systemet til bilinformationsfejlfinding for eftersalg ("VIDA"), og vi vil modtage følgende information om problemet:

 • Diagnoser;
 • Fejlkoder;
 • Data om bilen (VIN, softwareversion) og bilens tilstand.

Disse data er udelukkende af teknisk natur, og vi behandler dem for at følge op på kvaliteten af vores biler og administrere vores produktproducentforpligtelser, til produktudvikling samt med det formål at følge op på sikkerheden (hvis nødvendigt). Disse data opbevares i hele bilens levetid.

Vi behandler disse data for at forfølge vores legitime interesser nævnt tidligere (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR), og hvor relevant også for at opfylde retlige og andre offentlige forpligtelser, såsom sikkerhedsrelaterede tilbagekaldelser (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR).

2.3.4. Emissionsrapportering

Når du opsøger at autoriseret Volvo-værksted eller en autoriseret Volvo-servicepartner, indsamler de emissionsdata fra din bil, som sendes til os med henblik på rapportering i henhold til forordning (EU) 2021/392. Denne indsamling af data finder sted, hver gang der udføres service på din bil, medmindre du informerer serviceforhandleren om, at du gør indsigelse herimod.

Følgende data indsamles:

 • Emissionsdata: primært samlet brændstofforbrug (levetid), samlet afstand tilbagelagt (levetid), samlet netenergi til batteriet (levetid) – med adskillige opdelinger angivet under bilag XXII i forordning (EU) 2017/1151;
 • Data om bilen (VIN).

Vi opbevarer emissionsdataene, indtil disse data er blevet indrapporteret.

2.3.5. Rapportering af programfejl

Denne funktion hjælper Volvo Cars med at samle rapporten over softwarefejl. Denne dataindsamling finder sted, når du opsøger et autoriseret Volvo-værksted eller en autoriseret Volvo-servicepartner. Ved hjælp af denne rapport kan vi udarbejde afhjælpninger af disse programfejl og holde vores software i god stand. Rapporten vil så blive behandlet internt af Volvo Cars for at forstå indvirkningen af programfejlene.

Når du aktiverer denne funktion, indsamler og behandler Volvo Cars nedennævnte data:

 • Stelnummer (VIN)
 • Opstartsfejlfinding
 • Bilkonfiguration
 • Lokal konfiguration af hovedenhed
 • Fejlfinding af Android Automotive
 • Fejlfinding af bilnetværk
 • Softwareversioner
 • Rapporter og logfiler målrettet udviklere

2.4. Tredjepartsapps

Infotainmentsystemet i nye bilmodeller anvender operativsystemet Google Android Automotive. I denne henseende er Google en uafhængig dataansvarlig, hvad angår behandling af dine personoplysninger.

Tredjepartsapps, som du downloader i bilen fra PlayStore, udbydes også af uafhængige dataansvarlige, på samme måde som på en smartphone. For yderligere information henvises til de individuelle tjenesteudbyderes egne vilkår og betingelser samt deres meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred.

2.5. Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder

Fra tid til anden modtager vi anmodninger fra retshåndhævende myndigheder (politi, toldmyndigheder osv.) om at stille forskellige former for data relateret til vores biler til rådighed. Generelt stiller vi kun personoplysninger til rådighed, når det kræves ved lov (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR). Vi stiller data af teknisk natur til rådighed, som ikke i sig selv afslører en forbindelse til en person (f.eks. serienummer på en bildel forbundet med et stelnummer, servicehistorik for et stelnummer osv.).

Når vi modtager en anmodning fra en retshåndhævende myndighed, som omfatter personoplysninger, men vi ikke er retligt forpligtet til at stille dataene til rådighed, foretager vi en vurdering af nødvendighed og proportionalitet af den information, der anmodes om, og vi kan beslutte at stille hele eller dele af den information, der anmodes om, til rådighed (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).

Vi fører fortegnelser over de anmodninger, vi modtager, og de svar, vi giver, uden de faktisk opgivne data (hvor relevant), men dette udgør ikke en yderligere behandling af personoplysninger.

3. Dine rettigheder i relation til behandlingen af personoplysninger

Som registreret har du i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. Disse er beskrevet kortfattet i det følgende, og du kan udøve dem ved at udfylde den hertil beregnede formular nedenfor.

 1. Ret til at trække samtykke tilbage: Hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med fremadrettet virkning.
 2. Ret til indsigt i dine personoplysninger: Du kan bede os om oplysninger vedrørende personoplysninger, som vi ligger inde med om dig. Vi vil give dig en kopi af dine personoplysninger efter anmodning. Hvis du anmoder om yderligere kopier af dine personoplysninger, kan vi beregne et rimeligt gebyr, som vi baserer på de administrative omkostninger. Du har ret til oplysningerne om sikringsforanstaltningerne for overførsel af dine personoplysninger til et land uden for EU og EØS, såfremt du beder om, at vi bekræfter, om vi behandler dine personoplysninger eller ej, og vi overfører dine personoplysninger til et land, der er uden for EU og EØS.
 3. Ret til berigtigelse: Du udbede dig en berigtigelse fra os af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger om dig. Vi bestræber os i rimeligt omfang at sikre, at personoplysninger i vor besiddelse eller under vores kontrol, som anvendes løbende, er præcise, komplette, aktuelle og relevante baseret på de seneste oplysninger til vores rådighed.
 4. Ret til begrænsning: Du kan fra os opnå en begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger, såfremt:
  1. du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger, i den periode vi har brug for til at verificere nøjagtigheden.
  2. behandlingen er ulovlig, og du anmoder om begrænsning af behandlingen, i stedet for sletning af dine personoplysninger.
  3. vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingsformålet, men du forlanger dem med henblik på oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller
  4. du rejser indsigelse mod behandlingen, mens vi verificerer, hvorvidt vores legitime grunde har forrang for dine.
 5. Ret til portabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os, og hvor det er teknisk muligt, anmode om, at vi overfører dine personoplysninger (som du har givet os) til en anden organisation, såfremt:
  1. vi behandler dine personoplysninger automatiseret;
  2. vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på dit samtykke, eller vores behandling af dine personoplysninger er nødvendige for udførelsen eller gennemførelsen af en kontrakt, som du er part i;
  3. dine personoplysninger tilvejebringes af dig til os; og
  4. din ret til portabilitet ikke krænker andres rettigheder eller frihedsrettigheder. Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Din ret til at modtage dine personoplysninger må ikke påvirke andre personers rettigheder og frihedsrettigheder negativt. Din ret til at få dine personoplysninger fremsendt fra os til en anden organisation er en ret, som du har, såfremt en sådan fremsendelse er teknisk gennemførlig.
 6. Ret til sletning: Du har ret til at anmode om, at vi sletter de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vi skal imødekomme denne anmodning, hvis vi behandler dine personoplysninger, med mindre behandlingen er nødvendig:
  1. for at udøve retten til at udøve ytringsfrihed og informationsfrihed;
  2. for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som vi er underlagt;
  3. til arkiveringsformål i offentlighedens interesse, med henblik på videnskabelig eller historisk forskning eller til statistiske formål; eller
  4. til oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.
 7. Ret til indsigelse: Du kan til enhver tid rejse indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grund af din særlige situation, forudsat at behandlingen ikke er baseret på dit samtykke, men vores eller en tredjeparts legitime interesse. I dette tilfælde skal vi ikke længere behandle dine personoplysninger, med mindre vi kan påvise, at der er bydende legitime grunde for og en tungtvejende interesse i behandlingen eller etableringen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav. Hvis du rejser indsigelse mod behandlingen, bedes du angive, hvorvidt du ønsker at få slettet dine personoplysninger. I modsat fald vil vi blot begrænse behandlingen. Du har også til enhver tid, uanset årsagen, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring (hvilket omfatter profilering i det omfang, det er relateret til sådan markedsføring), hvis sådan behandling var baseret på vores legitime interesse. Såfremt markedsføringen var baseret på dit samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage (se ovenfor).
 8. Ret til at indgive klage: Du kan indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed eller hos en hvilken som helst anden tilsynsmyndighed i EU. Vi vil imidlertid sætte pris på, at du kontakter os først, så vi kan forsøge at løse dit problem – du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor.

Du kan udøve dine rettigheder i forhold til os ved at udfylde denne formular, hvilket vil hjælpe os med at behandle din anmodning korrekt. Onlineformularen indeholder de oplysninger, vi har brug for til at bekræfte din identitet og gennemgå din anmodning. Hvad angår anmodninger, som indgives pr. telefon eller e-mail, skal du forsyne os med tilstrækkelige oplysninger til, at vi på rimelig vis kan bekræfte, at du er den person, vi har indsamlet personoplysninger om, og beskrive din anmodning tilstrækkeligt detaljeret til at lade os evaluere den korrekt og reagere på den. Hvis vi ikke er i stand til at bekræfte din identitet med henblik på anmodninger og adgang og sletning med de angivne oplysninger, vil vi muligvis bede dig om yderligere oplysninger. Du kan udøve disse rettigheder over for alle de fælles dataansvarlige, der er nævnt i denne meddelelse.

4. Kontaktoplysninger

Se afsnit 3 ovenfor for at udøve dine rettigheder. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os med følgende kontaktoplysninger:

Virksomhed: Volvo Car Corporation

Postadresse: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige

E-mail: globdpo@volvocars.com

Webside: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Ændringer af denne meddelelse

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre vores praksis vedrørende databeskyttelse og opdatere denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred efter behov. Når vi foretager væsentlige ændringer af denne meddelelse, og især når denne meddelelse ligger til grund for dit samtykke, vil vi informere dig om ændringerne. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred er den, der er gyldig på den dato, der vises øverst på dokumentet.