Artikelversion 2024.115.0

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred for køretøjer

Træder i kraft den:

Udgivet den:

Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred forklarer, hvordan Volvo Cars (som defineret herunder) behandler oplysninger relateret til køretøjer og opkoblede tjenester, som leveres af Volvo Cars.

For en forklaring af køretøjets egenskaber og funktioner henvises til brugerhåndbogen til den pågældende model. Bemærk, at i tilfælde af forskelle mellem denne meddelelse og brugerhåndbogen vedrørende behandlingen af personoplysninger har denne meddelelse forrang.

Da behandlingen af data afhænger af, hvilke egenskaber og funktioner køretøjet er udstyret med, og hvilke tjenester du vælger at aktivere, præsenterer dette dokument det bredest mulige omfang af behandling. Hvis du har et ældre køretøj, eller hvis en ny model ikke er udstyret med en bestemt egenskab eller funktion, vil databehandlingen relateret til den pågældende funktion ikke finde sted.

Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred gælder ikke for:

 • Specialbiler (f.eks. politibiler)
 • Behandling af personoplysninger, som ikke forlader bilen (lokal behandling)
 • Behandling af personoplysninger, når du interagerer med en af vores forhandlere (for eksempel når du køber din bil);
 • Din brug af software, apps og tjenester leveret af tredjeparter. (For yderligere information henvises til den individuelle tjenesteudbyders egne vilkår og betingelser samt deres politikker/meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred)
 • Levering af internet-/konnektivitetstjenesten i din bil, som leveres af en mobilnetudbyder uafhængigt af Volvo Cars.

Bemærk, at Volvo Cars har andre meddelelser om beskyttelse af privatlivets fred, som bør læses sammen med denne information for et samlet overblik. Vi har angivet disse for dig herunder. Du kan nemt tilgå dem ved at følge linkene direkte.

Nedenfor kan du finde information om:

1. Hvem er vi

Den enhed, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger som angivet nedenfor, er Volvo Car Corporation, som har sit hjemsted på Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige, selskabsregistreringsnummer 556074-3089, herefter benævnt "Volvo Cars", "vi" eller "os". Hvis andre enheder behandler personoplysninger sammen med os, såkaldte fælles dataansvarlige, vil dette blive angivet.

2. Hvilke personoplysninger vi anvender, og hvorfor

2.1 Data anvendt til infotainmentformål

2.1.1 Kørebog

Kørebogen logger automatisk alle dine køreture. Det er praktisk, hvis du eksempelvis vil holde styr på dit kørselsfradrag. Kørebogen skal aktiveres af dig, da dataene ellers ikke indsamles.

Hvis du aktiverer Kørebogen, indsamler vi dine identifikatorer såsom for- og efternavn, telefonnummer, e-mailadresse, din bils stelnummer (VIN) og bilens placering samt øvrig information relateret til køreturen såsom dine ruter, tid, afstand, brændstof- og/eller elforbrug og kilometertal. Afhængigt af din køretøjsmodel indsamles kun start- og slutposition eller hele ruten.

Vi behandler disse data på grundlag af dit samtykke.

Dataene i Kørebogen opbevares som regel i op til 400 dage, afhængigt af bilmodellen. Du kan når som helst deaktivere Kørebogen, så standser indsamlingen af data. Dette vil ikke udløse sletning af de tidligere indsamlede oplysninger.

2.1.2 Trådløse softwareopdateringer

Trådløse softwareopdateringer gør din bil i stand til at opdatere og vedligeholde den nyeste software, uden at det er nødvendigt at opsøge et værksted. Brug af den nyeste software sikrer, at du kan gøre fuld brug af vores opdaterede tjenester. Når du anvender den nyeste software, forbedrer du også din beskyttelse mod cybersikkerhedshændelser.

For at vedligeholde køretøjets software og levere nødvendige softwareopdateringer behandler vi følgende data:

 • Stelnummer (VIN)
 • Bilens softwareversion
 • Fejlfindingskoder
 • Bilens produktionsdato
 • Køretøjsspecifikation
 • Installationsstatus og -rapporter

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er dit samtykke.

Vi fører fortegnelser over de softwareopdateringer, der er udført i hele køretøjets levetid.

Du kan til enhver tid acceptere eller afvise automatiske softwareopdateringer i privatlivsindstillingerne. Hvis du accepterer, downloades softwareopdateringer automatisk, og du får besked, når opdateringen er klar til at blive installeret. Hvis du afviser, får du besked, når en ny opdatering er tilgængelig og klar til at blive downloadet. Hvis du ikke vil benytte dig af de trådløse softwareopdateringer, kan du få installeret opdateringer på et værksted med den påkrævede forbindelse til vores systemer.

2.1.3 Connected Safety

Vores køretøjer er udstyret med Connected Safety, en tjeneste udbudt af os, som informerer dig om aktuelle trafikfarer, når du kører i køretøjet. Denne information er baseret på information sendt fra andre køretøjer eller fra offentlige kilder (hvor relevant). Denne information anvendes til at advare dig om ændrede vejforhold eller en potentiel fare på vejen på et tidligt tidspunkt ved at vise relevante advarsler, så du kan tilpasse din kørestil i overensstemmelse hermed. Hvis dit eget køretøj registrerer en potentiel fare på vejen, såsom nedsat friktion mellem dine dæk og vejen, eller hvis dine havariblink aktiveres, sendes denne information til Volvo Cars. Informationen sammenfattes og anonymiseres, før den sendes til køretøjer, som nærmer sig dit køretøjs position.

De data, vi indsamler og behandler for at understøtte Connected Safety, er:

 • Stelnummer (VIN)
 • Hændelse såsom aktivering af advarsel om glatføre, aktivering af havariblink osv.
 • Tidsstempel for hver advarsel
 • Placering

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af kontrakten. Du kan når som helst slå tjenesten til og fra.

Derudover behandles de ovennævnte data anonymt og overføres til trafikagenturer og trafikvirksomheder for at undgå samt reducere farer, som udgøres af vejtrafik, men også for at forbedre vejsikkerheden, reducere vedligeholdelsesomkostninger og bidrage til et bæredygtigt trafikmiljø. Volvo Cars og Polestar Performance AB (et svensk selskab med hovedsæde i Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Sverige, i det følgende benævnt "Polestar") er fælles dataansvarlige til disse formål. Som såkaldte fælles dataansvarlige i henhold til GDPR er Volvo Cars og Polestar fælles ansvarlige for denne behandling. Volvo Cars og Polestar har aftalt, at Volvo Cars er ansvarlig for at levere information til sine kunder, og at de pågældende rettigheder, som tilsikres af GDPR, skal udøves af Volvos kunder over for Volvo Cars.

Vi opbevarer informationen i 1 uge.

2.1.4 Digital nøgle

Digital nøgle kan erstatte den konventionelle bilnøgle fuldt ud og gør dig i stand til nemt at låse, oplåse eller starte dit køretøj med din smartphone eller dit smartwatch. Derudover kan du også dele din nøgle med yderligere brugere gennem forskellige digitale kanaler.

Digital nøgle kræver kun netværksforbindelse under den indledende engangsopsætning, til deling af nøgler eller tilbagekaldelse af nøgler. Når nøglen er sat op, vil den fungere via Bluetooth, nærfeltskommunikation (NFC) og ultrabredbåndsteknologi (UWB). Under opsætningen føjes din nøgle til din wallet-app i din smartenhed. Fra din wallet-app kan du dele din nøgle gennem beskedapps, e-mail eller via Airdrop®. Du kan nemt tilbagekalde nøgler, du har delt, enten gennem wallet-appen eller i køretøjets infotainmentsystem.

Følgende data behandles ved brug af digital nøgle:

 • Stelnummer (VIN)
 • Køretøjsoplysninger
 • Køretøjsstatus
 • Volvo ID
 • Nøgle-id
 • Kaldenavn

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af kontrakten.

Vi opbevarer dine data, så længe du har en gyldig kontrakt.

2.1.5 Trafikinformation i realtid

Tjenesten Trafikinformation i realtid modtager information om vejtrafikken fra en tredjepartstjenesteudbyder.

Vi behandler følgende data fra bilen:

 • Køretøjets position og hastighed – disse deles med tredjepartstjenesteudbyderen for at beregne trængsel og informere dig og andre førere, når der er risiko for trængsel; disse datapunkter er anonyme for tredjepartstjenesteudbyderen.
 • Stelnummer (VIN) – dette anvendes af Volvo Cars til at kontrollere, at din bil har et abonnement på denne tjeneste.

Bilmodeller, som er udstyret med sensorer, der kan identificere vejskilte i realtid, mens du kører, gør dette udelukkende gennem lokal behandling (i bilen).

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af kontrakten. Du kan når som helst slå tjenesten til og fra.

Dataene opbevares af Volvo Cars, så længe abonnementet er aktivt. Når abonnementet er inaktivt, opbevares VIN, hastighed og position i maksimalt 90 dage, medmindre en længere periode kræves i henhold til lokalt gældende lov.

2.1.6 Intelligent hastighedsassistance (ISA)

Intelligent hastighedsassistance (ISA) er en påbudt funktion i nogle områder, som anvender færdselstavledata til at hjælpe biler med at overholde hastighedsbegrænsningen. For at kende hastighedsbegrænsningen på den aktuelle vej anvender ISA bilens navigationssystem til at hente færdselstavledata. Navigationssystemet skal til gengæld bruge bilens position for at levere de korrekte data.

Derudover er Volvo Cars er forpligtet ved lov til at rapportere sammenfattede data om din brug af køretøjet, såsom:

 • hvor lang tid eller hvor lange strækninger du har kørt med de avancerede køretøjssystemer aktiveret eller deaktiveret
 • hvor lang tid eller hvor lange strækninger du har kørt under overholdelse eller overtrædelse af genkendte hastighedsbegrænsninger 
 • den tid, der er gået mellem aktivering og deaktivering af de avancerede køretøjssystemer

For at understøtte ISA og rapporteringen behandles følgende data:

 • Stelnummer (VIN)
 • Kørehastighed
 • Køretøjsoplysninger (model, produktionsår)
 • Information genereret af køretøjet, dets sensorer og systemer (advarsler, fejl, fejlfinding, status og virkemåde for de avancerede køretøjssystemer)
 • Information relateret til, hvordan køretøjet anvendes og betjenes (indstillinger, brug af de avancerede køretøjssystemer)
 • Placering

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af vores retlige forpligtelser.

Vi opbevarer informationen, indtil den er blevet sammenfattet og sendt til de relevante myndigheder.

2.1.7 Talebeskeder

Talebeskeder er en del af et større talekommandosystem, som du kan anvende til at styre funktionerne i dit infotainmentsystem, og som lader dig oprette og sende SMS-beskeder ved hjælp af taleinstrukser. For at indlede en dialog ved hjælp af talekommandoer skal du første aktivere denne funktion. Talestyring forbliver aktiveret, indtil du aktivt standser den, eller indtil du ikke har reageret på tre opfordringer fra systemet.

Følgende data behandles ved brug af taleaktiverede beskeder:

 • Optagede taledata eller -kommandoer
 • Stelnummer (VIN) - VIN anvendes til at kontrollere, at din bil har et abonnement på denne tjeneste
 • Telefonnummer
 • Tekstbesked - Den tekstbesked, der oprettes af tredjepartstjenesteudbyderen, gemmes i skyen og sendes tilbage og gemmes i dit køretøj. Tekstbeskeden kan sendes som SMS.

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af kontrakten.

Vi opbevarer informationen, indtil beskeden er sendt.

2.1.8 Luftkvalitetsindeks

Denne funktion viser information om luftkvaliteten, såsom forurening og pollenniveauer.

Indledningsvist vises der information om luftkvaliteten inde i bilen.

Hvis du vælger at dele bilens placering, vises der også information om luftkvaliteten udenfor køretøjet.

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af kontrakten.

Dataene slettes, efter de er blevet vist i bilen.

2.1.9 Kortleveringssystem

Nogle af vores køretøjer kan anmode om kortdata fra vores kortleveringssystem. Denne tjeneste forbedrer funktioner i køretøjet såsom Pilot Assist og Adaptive Cruise Control ved at levere opdaterede kortoplysninger om din aktuelle placering.

For at understøtte kortleveringssystemet behandles følgende oplysninger:

 • Placering - for at køretøjet kan anmode om de korrekte kortoplysninger, behandles en omtrentlig placering (for et område, som ikke er mere specifikt end 0,8 km²).

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af kontrakten.

Vi opbevarer oplysningerne, indtil kortoplysningerne er downloadet.

2.2 Anvendte oplysninger relateret til sikkerhed

2.2.1 Aktiv sikkerhedsdataoptager (ASDR)

Det primære formål med den aktive sikkerhedsdataoptager (ASDR) er at registrere data relateret til trafikulykker eller kollisionslignende situationer. Denne information behandles af vores research- og udviklingsafdeling for at hjælpe os med at forstå de omstændigheder, hvor der opstår trafikulykker, personskade og materiel skade.

Hvis du samtykker, indsamler og behandler Volvo Cars følgende oplysninger med henblik på fremtidig udvikling og aktive sikkerhedsrelaterede klager:

 • Stelnummer (VIN)
 • Type af udløst sikkerhedshændelse og dens forekomster
 • Billeder fra det fremadrettede kamera registreres i 4 sekunder før og efter kollisionslignende situationer
 • Bilens placering på tidspunktet for hændelsen

Retsgrundlaget for vores behandling af de ovennævnte data er dit samtykke, og vi opbevarer dem i 10 år, før vi sletter eller anonymiserer dem.

2.2.2 Hændelsesdataoptager (EDR)

Køretøjet gemmer sikkerhedsrelateret information vedrørende trafikulykker eller nærved-situationer i en hændelsesdataoptager (EDR) – også kendt som bilens "sorte boks". Den sikkerhedsrelaterede information omfatter følgende data:

 • Hvordan forskellige systemer i din bil fungerede
 • Om førerens og passagerens sikkerhedsseler var spændt
 • Hvor langt (hvis overhovedet) føreren trådte speederen og/eller bremsepedalen ned
 • Hvor hurtigt bilen kørte

Den registrerede periode er normalt op til 30 sekunder. Registrering finder kun sted, hvis der opstår en ikke-triviel kollisionssituation.

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af vores retlige forpligtelser.

Vi opbevarer informationen, indtil den overskrives af en ny udløsende hændelse.

2.2.3 Nødopkald (eCall)

Nødopkald (eCall) udløser automatisk et nødopkald og afsendelse af oplysninger i tilfælde af visse former for ulykker, registreret gennem aktivering af en eller flere følere i køretøjet. Det betyder, at bilen automatisk foretager et eCall, selv hvis alle passagerer i bilen er bevidstløse, og de nedennævnte data sendes automatisk til opkaldscentralen. eCall kan også udløses manuelt ved at trykke på SOS-knappen og holde den inde i mindst 2 sekunder.

Når der foretages et eCall, behandles følgende data:

 • Stelnummer (VIN)
 • Køretøjsdrev eller motorspecifikation
 • Bilmodelspecifikation
 • Tidspunkt for hændelsen
 • Placering for hændelsen
 • Køreretning
 • Køretøjsstatus

Som standard, og hvor tilgængeligt, ledes eCall til en tredjepartstjenesteudbyder (dette kaldes et tredjepartstjeneste-eCall eller TPS-eCall); denne leverandør varierer afhængigt af region, og du kan få mere information om, hvilke leverandører der anvendes i din region, ved at kontakte os. Du kan når som helst vælge at få ledt opkaldet til den offentlige alarmtjeneste ved at ændre dine indstillinger.

Dataene indsamles kun, når der foretages et eCall, og de eneste enheder, der har adgang til dem, er Volvo Cars og den tredjepart, som leverer tjenesten (eller selve alarmtjenesten, hvis den er valgt). De kan imidlertid videregive disse data til specialiserede beredskabstjenester (for eksempel en ambulance), hvis det er nødvendigt.

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af vores retlige forpligtelser.

Vi opbevarer dataene i 200 dage, og behandlingen er begrænset til de nødsituationer, der er nævnt ovenfor.

2.2.4 Callcentertjenester

Med callcentertjenester giver vi dig mulighed for at få direkte forbindelse til vores callcenter fra køretøjet ved at trykke på "on call"/assist-knappen, gennem et opkald fra appen eller ved at ringe direkte til callcenteret. Tjenester, som tilbydes som del af callcentertjenesterne, er beskrevet nedenfor:

Vejhjælp (RSA)

RSA omfatter støtte til dig, når du oplever en teknisk fejl på dit køretøj, eksempelvis et fladt dæk eller en fejl i motoren. I nogle tilfælde vil callcentermedarbejderen være i stand til at vejlede dig i, hvordan du afhjælper forholdet. I andre tilfælde kan reparationen udføres i vejkanten (reparation på stedet), og hvis det ikke er muligt, skal dit køretøj bugseres til et værksted for at blive repareret. Medarbejderen vil vurdere, hvilket tiltag der er passende, under samtalen. Når der er brug for vejhjælp (reparation på stedet eller bugsering), kan der blive stillet hjælpekøretøjer til rådighed af en tredjepart, såsom et bugserings- og reparationsfirma, som så behandler de relaterede data.

Sporing af stjålet køretøj (SVT)

SVT er en måde til at finde dit køretøj, hvis det er blevet stjålet. Et køretøj kan blive rapporteret som stjålet af: 

 • køretøjet selv. Det sker, når køretøjet registrerer udløsning af køretøjsalarmen, hvilket medfører, at der sendes en notifikation, som kaldes en "tyverinotifikation", til enhver fører med Volvo Cars-appen forbundet til køretøjet, samt til callcenteret.
 • ejeren af køretøjet, som ringer til callcenteret.
 • lokale retshåndhævende myndigheder (politiet). Igen foretages der et opkald direkte til callcenteret.

For at indlede SVT-processen skal der indgives en officiel politianmeldelse, og sagsnummeret skal oplyses til callcenteret.

Ekstern køretøjsimmobilisering/-mobilisering (RVI/RVM)

RVI/RVM kan anvendes til at aktivere eller deaktivere startspærren i køretøjet. Hvis startspærren er aktiveret, vil det ikke være muligt at starte køretøjet, før startspærren deaktiveres. Køretøjet kan så mobiliseres eksternt. Denne tjeneste initieres af callcentermedarbejderen.

For at levere ovennævnte tjenester til dig indsamler vi automatisk følgende data, når du kontakter callcenteret via "on call"/assist-knappen i køretøjet eller gennem Volvo Cars-appen:

 • Nummerplade
 • Stelnummer (VIN)
 • Køretøjsspecifikation
 • Køretøjsstatus
 • Tid og sted for anmodningen
 • Placering på tidspunktet for opkaldet
 • Køreretning

Afhængigt af karakteren og omfanget af anmodningen kan vi i forbindelse med enhver af de ovennævnte opkaldscentraltjenester være nødt til at behandle yderligere information, som er nødvendig for at levere den støtte, der anmodes om, for eksempel:

 • kontaktoplysninger (hjemmeadresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • forsikringsoplysninger (police- og sagsnummer)
 • transaktionsrelaterede data
 • skadesårsag og information om det værksted, der håndterer reparationen

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af kontrakten.

Vi opbevarer dataene i 200 dage.

2.2.5 System til detektering af indtrængen

Formålet med systemet til detektering af indtrængen (IDS) er at registrere anomalier og overtrædelser, som kan udgøre en potentiel fare for det primære infotainmentsystem. Det betyder, at vi overvåger, hvordan software og apps opfører sig, for at sikre, at de ikke overtræder det, de har tilladelse til at gøre. IDS vil overvåge systemet i realtid og rapportere overtrædelser til Volvo Cars.

Vi behandler følgende data:

 • Stelnummer (VIN)
 • Tidsstempel (præcist tidspunkt, hvor hændelsen opstod)
 • Information relateret til, hvilken kilde der initierede hvilket mål
 • Tekniske data (softwareversioner, system- og nedbrudsrapporter, tilladelser og certifikater)

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af vores retlige forpligtelser.

Vi opbevarer informationen i 90 dage. Vi vil enten slette dataene, eller, hvis vi ser et behov for at opbevare dataene, anonymisere dem ved udløb af denne tidsperiode.

2.2.6 Sikring af batterisikkerhed

Vi skal sørge for, at vores biler med en hybrid- eller fuldelektrisk drivlinje er sikre, for at beskytte vores førere, deres familier og den brede offentlighed mod fare og unødig gene. For at sikre dette indsamler og anvender vi information relateret til batterierne for at give mulighed for tidlig registrering af potentielle problemer og identificere nye potentielle fejltyper. Hvis vi mener, at det er nødvendigt, vil vi også kontakte dig og informere dig om potentielle problemer.

Vi indsamler og anvender følgende data:

 • Information relateret til køretøjet (model, produktionsår, stelnummer (VIN), hardware- og softwareinformation)
 • Information relateret til køretøjets fremdrivning og batteri (hardware- og softwareinformation, cellespændinger, ladetilstand, opladningsinformation, konfigurationer, kalibreringer, temperatur, alarmer, advarsler, fejl, fejlfinding, tidsstempler, sundhedstilstand og overordnet status)

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er vores legitime interesser nævnt ovenfor, samt opfyldelse af vores retlige forpligtelser, såsom udførelse af sikkerhedsrelaterede tilbagekaldelser.

Vi opbevarer den ovennævnte information i hele køretøjets levetid.

2.3 Data anvendt relateret til vedligeholdelse og reparationer

2.3.1 Serviceplanlægning

Serviceplanlægning hjælper dig med at holde dit køretøj i god stand og holde øje med køretøjets sundhedstilstand.

Hvis det er relevant i dit land, sender vi dig servicerelateret kommunikation.

Når dit køretøj har en internetforbindelse, fungerer serviceplanlægning ved hele tiden at forsyne Volvo Cars, forhandlere og værksteder med fejlfindingsdata. Når fejlfindingsdata leveres via fjernadgang, bliver dit værksted i stand til at forberede dit kommende besøg endnu bedre. Derudover deles data med vores nationale salgsselskab og forhandlere for at administrere tidsbestillinger og levering af reservedele efter behov.

Serviceplanlægning hjælper os også med at planlægge produktion og levering af reservedele, hvilket er en vigtig del af vores bæredygtighedsmål ved at optimere indhold, logistik og værkstedsudnyttelse.

For at levere serviceplanlægning til dig indsamles følgende data:

 • Information relateret til køretøjet (model, produktionsår, stelnummer (VIN), hardware- og softwareinformation)
 • Information genereret af køretøjet, dets sensorer og systemer (kilometertæller, serviceindikatorer, alarmer, advarsler, lamper, fejl, fejlfinding, temperatur, tidsstempler, sundhedstilstand, status og virkemåde for interne systemer og funktioner)

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af kontrakten. Du kan når som helst slå tjenesten til og fra.

Vi opbevarer informationen i 3 år, bortset fra information om køretøjets højspændingsbatteri, som opbevares i 10 år.

2.3.2 Fejlfindingsudlæsninger på værksteder

Hvis der udføres service eller reparation på dit køretøj hos et servicecenter, værksted eller en partner, modtager og anvender vi information til fejlfindingsformål, til at administrere vores produktproducentforpligtelser, med henblik på forskning og udvikling af produkter, såsom at overvåge og forbedre kvaliteten af vores køretøjer, deres sikkerhedsfunktioner og andre funktioner.

Vi indsamler og anvender følgende data:

 • Information relateret til køretøjet (model, produktionsår, stelnummer (VIN), hardware- og softwareinformation)
 • Information genereret af køretøjet, dets sensorer og systemer (kilometertæller, serviceindikatorer, alarmer, advarsler, lamper, fejl, fejlfinding, konnektivitets- og netværksinformation, certificeringer og godkendelsesdata, kalibreringer, temperatur, vejr- og vejforhold, energi- og brændstofforbrug, tidsstempler, sundhedstilstand, status og virkemåde for interne systemer og funktioner)
 • Information relateret til, hvordan køretøjet anvendes og betjenes (konfigurationer, indstillinger, enhedsforbindelser, brugstilstand (opladning, parkering, kørsel), opladningsinformation, tidsstempler, hastighed, passagerbelægning, interaktioner og brug af hovedinformationsenheden (skærmen i bilen), brug af fjerntjenester, brug af bilfunktioner såsom speeder, bremser, styretøj, sikkerhedsseler og døre)

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er vores legitime interesser, samt opfyldelse af vores retlige forpligtelser, såsom udførelse af sikkerhedsrelaterede tilbagekaldelser.

Vi opbevarer den ovennævnte information i hele køretøjets levetid.

2.3.3 Rapportering af programfejl

Rapportering af programfejl er et værktøj, som kan aktiveres af værksteder for at gøre os i stand til at indsamle information om softwarefejl. Værktøjet anvendes til at identificere og undersøge følgerne af problemer og gør os i stand til at løse softwarerelaterede problemer samt holde vores software i god stand. Hvis du aktiverer Rapportering af programfejl, indsamler og behandler vi følgende oplysninger fra dit køretøj:

 • Information relateret til køretøjet (kilometerstand, brændstofforbrug, køretøjskonfiguration og -oplysninger, stelnummer (VIN), IP-adresse og softwareversion)
 • Information genereret af informationshovedenheden, displayhovedenheden, telematik- og konnektivitetsantennemodulet og deres tilknyttede signaler (GPS, DID (dataidentifikator), DTC (fejlkode), køretøjsnetværksdiagnose, Android Automotive-diagnose, opstartsdiagnose, samt rapporter og logfiler målrettet udviklere)
 • Information om interaktionen mellem føreren og køretøjet (hastighed, infotainmentindstillinger, navigationsdestinationer, telefonbog, radioindstillinger, indstillinger for tredjepartsapplikationer, vejhjælpslog)
 • Information relateret til føreren (e-mailkonti, telefonnummer, Volvo ID)

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er vores legitime interesse.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil problemet med dit køretøj er løst, eller i 90 dage, alt efter hvad der indtræffer sidst.

2.3.4 Udvidet køretøjsdataanalyse

For til fulde at undersøge de problemer med dit køretøj, som du gør os opmærksom på, skal vi bruge følgende oplysninger fra dit køretøj sammen med visse grundlæggende kundeoplysninger såsom navn og kontaktoplysninger:

 • data optaget af hændelsesdataoptageren og andre systemer relateret til køretøjets sikkerhedssystem (hastighed, GPS-position, ratvinkel, bremseeffekt, udløsning og brug af sikkerhedssystemer osv.)
 • data vedrørende omgivelser (såsom temperatur, glat føre), som indsamles af andre bilfølere eller indhentes fra udbydere af sådan information
 • data fra køretøjets elektroniske styreenheder, telematik- og konnektivitetsantennemodul og hovedinformationsenhed og deres relaterede signaler
 • køretøjsstatus (kilometertal, brændstofforbrug, kilometertæller og andre data, som vises i instrumentbrættet)
 • al interaktion mellem fører og køretøj såsom ændringer af forskellige indstillinger, kontonavne såsom Volvo ID og Google ID og data relateret til enhedsbrug, som har oprettet forbindelse via Bluetooth
 • Stelnummer (VIN)

Dataene anvendes til at identificere potentielle problemer med køretøjet, administrere en eventuel garantisag og potentielle produktsikkerhedsproblemer. Hvis dataene ikke kan indsamles, vil Volvo Cars ikke være i stand til at undersøge problemerne.

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er vores legitime interesse.

Vi opbevarer dine data, indtil problemet med dit køretøj er løst.

2.4 Data anvendt til forsknings- og udviklingsformål

2.4.1 Trafikulykkerelateret forskning og udvikling

Når der opstår en trafikulykke, som involverer et af vores køretøjer, undersøger vi, hvad der er sket, med henblik på forbedring af sikkerheden for vores køretøjer samt det generelle trafikmiljø. Hvis det vil være gavnligt for vores undersøgelser, sender vi dig en undersøgelse for at få yderligere information om ulykken.

Under undersøgelsen behandles følgende data:

 • Kontaktoplysninger
 • Information relateret til køretøjet (model, produktionsår, stelnummer (VIN), nummerplade, hardware- og softwareinformation)
 • Information genereret af køretøjet, dets følere og systemer (objekter tæt på, motordata, fastfrosne signaldata, kilometertæller, vejr- og vejforhold, temperatur, serviceindikatorer, alarmer, advarsler, lamper, fejl, fejlfinding, konnektivitets- og netværksinformation, certificeringer og godkendelsesdata, kalibreringer, energi- og brændstofforbrug, tidsstempler, køretøjets sundhedstilstand, status og virkemåde for interne systemer og funktioner)
 • Information relateret til, hvordan køretøjet anvendes og betjenes (konfigurationer, indstillinger, enhedsforbindelser, brugstilstand (opladning, parkering, kørsel), opladningsinformation, tidsstempler, hastighed, passagerbelægning, interaktioner og brug af hovedinformationsenheden (skærmen i bilen), brug af fjerntjenester, brug af bilfunktioner såsom speeder, bremser, styretøj, sikkerhedsseler og døre, samt airbagudløsning)
 • Placeringsdata
 • Kameradata: Udadrettede kamerabilleder registreres i 4 sekunder før og efter ulykken

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er vores legitime interesse.

Vi opbevarer dine data i 10 år.

2.4.2 Køretøjsdataanalyse

Vi behandler bildata (angivet nedenfor) for at indhente statistikoplysninger om vores biler og hvordan de anvendes. Vi anvender disse oplysninger med det formål at udføre produktresearch og -udvikling, særligt med henblik på at forbedre og overvåge kvaliteten af bilerne og deres sikkerhedsfunktioner. Dette tjener også det formål at administrere Volvo Cars' garantiforpligtelser og overholde vores retlige forpligtelser med hensyn til emissionsovervågning.

Anvendte datakategorier:

 • Stelnummer (VIN)
 • Identifikatorer af bilens hardware- og softwareversioner
 • Fejlfindingskoder (DTC)

Volvo Cars indsamler også følgende oplysninger om bilens højspændingsbatteri (hvor relevant):

 • Højspændingsbatteriets ID, kapacitet og sundhedstilstand
 • Bilmarkedsoplysninger
 • Ladestationsoplysninger (f.eks. tilgængelighedsstatus, strømtype, stander-ID)
 • Fejlfindingsdata under opladning (f.eks. varighed, ladetilstand, strømsvingning)

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er dit samtykke.

Dataene stelnummer (VIN), identifikatorer af bilens hardware- og softwareversioner og fejlfindingskoder (DTC) opbevares i 2 år, mens oplysningerne om bilens højspændingsbatteri opbevares i hele batteriets levetid.

I tilfælde af hybrid- eller elbiler deler Volvo Cars og Polestar Performance AB (et svensk selskab med hovedsæde i Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, herefter benævnt "Polestar") analysedata fra deres respektive biler. De analysedata, der udveksles mellem Volvo Cars og Polestar, som angivet ovenfor, er udelukkende af teknisk natur og omfatter ingen faktiske kundedata. De analysedata, der indsamles via Volvo Cars' og Polestars platforme, udveksles mellem de to selskaber med det formål at forbedre og overvåge kvaliteten af bilen og præstationen af de elektriske funktioner og hybridfunktionerne samt sikkerhedsfunktionerne.

Som såkaldte fælles dataansvarlige i henhold til GDPR er Volvo Cars og Polestar fælles ansvarlige for denne behandling af analysedata. Volvo Cars og Polestar har aftalt, at Volvo Cars er ansvarlig for at levere information til sine kunder, og at de pågældende rettigheder, som tilsikres af GDPR, skal udøves af Volvos kunder over for Volvo Cars.

2.4.3 Køretøjsanalyse og -forbedringer

Hvis du samtykker ved at aktivere Køretøjsanalyse og -forbedringer, indsamler og anvender vi oplysninger (angivet nedenfor) til at få information om dit køretøj, og hvordan det anvendes. Vi anvender denne information til fejlfinding, produktforsknings- og udviklingsformål, såsom at overvåge og forbedre bæredygtigheden og kvaliteten af vores køretøjer, deres sikkerhedsfunktioner og andre funktioner. Hvis vi mener, at det er nødvendigt, vil vi også kontakte dig og informere dig om potentielle problemer eller fejl.

Vi indsamler og anvender følgende data:

 • Information relateret til køretøjet: model, produktionsår, stelnummer (VIN), hardware- og softwareinformation.
 • Information genereret af køretøjet, dets følere og systemer: kilometertæller, serviceindikatorer, alarmer, advarsler, lamper, fejl, fejlfinding, konnektivitets- og netværksinformation, certificeringer og godkendelsesdata, sikkerhedslogfiler, kalibreringer, temperatur, vejr- og vejforhold, energi- og brændstofforbrug, tidsstempler, sundhedstilstand, status for interne systemer og funktioner, virkemåde for interne systemer og funktioner og output fra interne systemer og funktioner.
 • Information relateret til, hvordan køretøjet anvendes og betjenes: konfigurationer, indstillinger, enhedsforbindelser, trailer tilkoblet, brugstilstand (opladning, parkering, kørsel), opladningsinformation, tidsstempler, hastighed, passagerbelægning, interaktioner og brug af infotainmenthovedenheden(skærmen i bilen), brug af fjerntjenester, brug af bilfunktioner såsom speeder, bremser, styretøj, sikkerhedsseler og døre.
 • Placeringsdata: Placering indsamles i følgende tilfælde.
  • hændelser (nærved-ulykke) og ulykker;
  • hvis eCall-funktionen er blevet aktiveret; og
  • i tilfælde af forbindelsesproblemer.
  Placering indsamles også løbende fra sikkerhedsfunktioner, systemer til autonom kørsel og avanceret kørselshjælp.
 • Kameradata: der registreres billeder fra udadvendt kamera
  • i forbindelse med hændelser og ulykker; og
  • løbende fra sikkerhedsfunktioner, systemer til autonom kørsel og avanceret kørselshjælp.

Retsgrundlaget for indsamling og brug af ovennævnte oplysninger er dit samtykke.

Vi opbevarer oplysningerne i fem år, bortset fra informationen om bilens højspændingsbatteri, som opbevares i hele batteriets levetid. Ved udgangen af de fem år sletter vi oplysningerne eller - hvis vi mener, at det er nødvendigt at beholde oplysningerne - sørger for, at de bliver komplet anonymiseret.

2.5 Emissionsrapportering

Hvis du har et køretøj med en intern forbrændingsmotor, og du opsøger et autoriseret Volvo-værksted eller servicepartner, indsamler de data fra dit køretøj, som sendes til os med henblik på rapportering i henhold til gældende lovgivning. Denne indsamling af data sker, hver gang der udføres service på dit køretøj, medmindre du informerer serviceforhandleren om, at du gør indsigelse.

Følgende data indsamles:

 • Stelnummer (VIN)
 • Information relateret til emissioner: samlet brændstofforbrug (levetid), samlet kørestrækning (levetid), samlet elnet-energi ind i batteriet (levetid) – med en række opdelinger som krævet i henhold til gældende lov

Retsgrundlaget for vores behandling af ovennævnte data er opfyldelse af vores retlige forpligtelser.

Den ovennævnte information opbevares, indtil dataene er blevet rapporteret.

2.6 Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder

Personoplysninger skal deles eller kan blive delt med retshåndhævende myndigheder (f.eks. politi, domstole), for at efterkomme en retlig forpligtelse, eller vores legitime interesse i at levere oplysninger, når der er mistanke om en forbrydelse, eller hvor det er nødvendigt for at opstille, udøve eller forsvare os mod retskrav.

Vi videregiver den mindst mulige mængde personoplysninger, som er nødvendig, til retshåndhævende myndigheder. Et eksempel på en datatype, som vi kan videregive, er; serienummer på den bildel, som er knyttet til et VIN eller IMEI.

3. Deling af dine personoplysninger

Vi deler oplysninger med forskellige organisationer for at drive vores forretningsvirksomhed, for at opretholde vores relation med dig og for at levere produkter og tjenester til dig. Vi beskriver disse situationer nedenfor.

I tilfælde, hvor vi henviser til disse organisationer som vores "leverandører", "behandlere" eller "underbehandlere", er hver af disse organisationer kontraktligt afskåret fra at bruge dine personoplysninger til andre formål end til at levere tjenester til os eller på vores vegne, som instrueret af os. I hvert tilfælde deler vi kun de personoplysninger, inklusive telematikoplysninger, som vi dømmer nødvendige for at opnå det pågældende formål.

Andre koncernselskaber inden for Volvo Cars og deres underbehandlere

 • Personoplysninger overføres til andre koncernselskaber med henblik på kundepleje, levering af vores produkter og tjenester, samt levering af IT-systemer til erhvervssupport og dataopbevaring.

IT-leverandører og deres underbehandlere

 • Der overføres personoplysninger til IT-leverandører, som leverer generelle erhvervssupportsystemer til os, såsom udbydere af software og datalagring.

Retshåndhævende myndigheder (f.eks. politi, domstole)

 • Personoplysninger skal deles eller kan blive delt med retshåndhævende myndigheder (f.eks. politi, domstole), for at efterkomme en retlig forpligtelse, eller vores legitime interesse i at levere oplysninger, når der er mistanke om en forbrydelse, eller hvor det er nødvendigt for at opstille, udøve eller forsvare os mod retskrav.

Andre tjenesteudbydere (såsom mobilnetværksoperatører, konnektivitetsudbydere og opladningsudbydere)

 • Vi kan dele information fra køretøjet og abonnementsoplysninger for at muliggøre tjenesterne, med henblik på fejlfinding og forbedring af tjenester.

Enhver part, som du har godkendt

 • Du kan eksempelvis bede os om at dele køretøjsoplysninger med en tredjepart såsom et forsikringsselskab med henblik på udarbejdelse af et forsikringstilbud til dig.

Tredjeparts køretøjsejere

 • Eksempelvis kan flådestyrings- eller biludlejningsfirmaer behandle oplysninger genereret af køretøjet og din kørsel, herunder placeringsoplysninger, for køretøjer, som de ejer eller administrerer.

Forhandler, reparatører, værksteder

 • Der overføres personoplysninger med henblik på levering af tjenester, fejlfinding, vedligeholdelse og reparation.

4. Dine rettigheder og styringsmuligheder

Du har særlige rettigheder vedrørende de personoplysninger, vi behandler om dig. Rettighederne kan variere afhængigt af, hvilket jurisdiktionsområde du befinder dig i, og behandlingens art.

Dine rettigheder vedrører generelt muligheden for at:

 • trække dit samtykke tilbage
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
 • bede om en kopi af de oplysninger, vi ligger inde med om dig (kaldes den registreredes indsigtsret)
 • bede om, at oplysningerne overføres til en anden enhed (kaldes dataportabilitet)
 • bede om at få oplysningerne berigtiget eller begrænset
 • bede om at få oplysningerne slettet (kaldes retten til at blive glemt)

Som nævnt er disse rettigheder ikke absolutte, og i nogle tilfælde begrænser databeskyttelseslovgivningen deres anvendelse. Hvis dette er tilfældet for en anmodning, du rejser over for os, vil vi altid forklare, hvorfor vi ikke kan efterkomme din anmodning.

Hvis du gerne vil indgive en anmodning om rettigheder, kan du kontakte os ved at udfylde denne blanket. Vi beder dig om at anvende blanketten, da den indeholder de oplysninger, vi har brug for til at bekræfte din identitet og behandle din anmodning på effektiv vis. Hvis du imidlertid foretrækker ikke at anvende blanketten, er du altid velkommen til at kontakte os og indgive din anmodning ved hjælp af kontaktoplysningerne i næste afsnit.

Du har også ret til at indgive en klage til din lokale datatilsynsmyndighed, hvis du har forbehold over for, hvordan vi anvender dine personoplysninger. Vi vil imidlertid sætte pris på, at du kontakter os og deler dine forbehold direkte med os først for at give os mulighed for at forsøge at bilægge dem sammen. Du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor.

5. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi anvender dine personoplysninger, kan du kontakte os på dataprotection@volvocars.com eller Volvo Car Corporations databeskyttelsesansvarlige som følger:

Postadresse: Volvo Car Corporation, att.: The Data Protection Officer, dep 50099, VAK, 405 31 Göteborg, Sverige.

E-mail: globdpo@volvocars.com

6. Opdateringer af denne meddelelse

Vi udvikler konstant vores produkter og tjenester og vil revidere og opdatere denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred som følge heraf. Som sådan opfordrer vi dig til at læse denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred jævnligt. Datoen øverst i denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred fortæller dig, hvornår den sidst er blevet opdateret. Vi vil behandle dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med den meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred, under hvilken de blev indsamlet, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem på anden vis.