Artikelversion 2021.60.0

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred – Trafikdata om kørsel på offentlige veje

Træder i kraft den:

Udgivet den:

Dette dokument beskriver, hvordan Volvo Cars og Zenseact (som defineret nedenfor) behandler dine personoplysninger, som indsamles af vores dataindsamlingsbiler (DCV'er), når de kører på offentlige veje med henblik på indsamling af trafikdata (i det følgende kaldet "offentlige trafikmiljødata"). Disse biler, hvor der er monteret en referenceplatform med forskellige sensorer på taget, indsamler disse data i Europa, Asien og Nordamerika.

Nedenfor kan du finde information om:

 1. Hvem er vi;
 2. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor;
 3. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger;
 4. Hvem vi deler dine personoplysninger med;
 5. Dine rettigheder i relation til den databehandling, vi udfører;
 6. Kontaktoplysninger;
 7. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

1. Hvem er vi

De enheder, som i fællesskab er ansvarlige for behandlingen af personoplysninger med hensyn til meddelelsens omfang er:

 • Volvo Car Corporation, som har hjemsted i 405 31 Göteborg, virksomhedsregistreringsnummer 556074-3089, herefter benævnt "Volvo Cars", og
 • Zenseact AB, som har hjemsted på Lindholmspiren 2, 417 56 Göteborg, virksomhedsregistreringsnummer 559228-9358, herefter benævnt "Zenseact".

Medmindre andet er angivet, vil dette fælles ansvar i det følgende blive benævnt "vi" eller "os". Under det fælles ansvar er Volvo Cars ansvarlig med hensyn til gennemsigtighedsforpligtelser samt opfyldelse af den registreredes rettigheder.

2. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor

Behandlingen af trafikdata om kørsel på offentlige veje, som omfatter behandling af personoplysninger, er nødvendig for os med henblik på at udvikle sikker og pålidelig software og sensorer til avancerede førerassistancesystemer (ADAS) og autonome kørselssystemer (AD), med det overordnede mål at beskytte alt liv på vejene. Sådanne data består af følgende datakategorier:

 1. Sensordata såsom kamera, LIDAR (lysdetektering og afstandsmåling), radar- og ultrasoniske sensorer, som kan registrere personer og objekter, der bevæger sig rundt i trafikken på offentlige veje, hvor indsamlingen finder sted. Dataene bruges til at evaluere sensorer, udlæsningen fra software, der fortolker sensordataene, og den software, der bruges i ADAS- og AD-systemerne. Kameraerne filmer fodgængere, cyklister, personer i eller på køretøjer, køretøjer med nummerplader i nærheden af køretøjet. Vi skal indsamle data fra virkelighedens trafikmiljø og virkelige trafiksituationer for at kunne gennemføre vores mål. Disse data skal således være autentiske og kan ikke ændres ved for eksempel sløring. Vi er ikke interesseret i og prøver på ingen måde at identificere personerne i Trafikdata om kørsel på offentlige veje. Og vi uddrager heller ikke nogen personoplysninger fra de indsamlede data.
 2. GPS Geoplaceringsdata fra køretøjet indsamles og gemmes, for at vi kan udvikle vores funktionaliteter og også finde relevante måleresultater baseret på lokation.
 3. Kommentarer Oplysninger bliver korrigeret, så dataene kan finde relevante måleresultater, eksempelvis kommentarer fra sensitive steder. Disse kommentarer kan føreren lave, eller når dataene behandles efterfølgende.

Personoplysningerne, der er indeholdt i ovenstående Trafikdata om kørsel på offentlige veje, vil blive behandlet baseret på vores legitime interesser ((artikel 6, stk. 1, litra f)) med de formål, der er nævnt ovenfor.

Vi begrænser vores steder af interesse, så vi udelukker hospitalsindgange, ulykkessteder med kvæstede personer, strande eller offentlige parker, private områder såsom indendørs i huse, i haver eller på altaner og andre steder, som kan være følsomme for de personer, der bliver registreret.

Vi behandler ikke personoplysninger indeholdt i Trafikdata om kørsel på offentlige veje til andre formål end dem, der er udtrykkeligt beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Vi har også taget skridt til at begrænse adgangen til Trafikdata om kørsel på offentlige veje samt implementering af relevante sikkerheds- og privatlivstiltag såsom fjernelse af materiale, der ikke er relevant.

3. Hvor længe vi opbevarer dine data

Trafikdata om kørsel på offentlige veje vil ikke blive behandlet længere end maksimalt 10 år for at kunne genbruge dataene til test af nye softwareversioner i komponenternes levetid. Vi vil jævnligt sortere data fra og slette dem, der ikke længere er brug for, så vi kun opbevarer relevante trafiksituationer. Data, der ikke er fuldstændige eller beskadiget som følge af tekniske fejl, er også emner til fjernelse. Føreren laver også kommentarer til registreret materiale, når dataene skal gennemgås manuelt og potentielt fjernes, hvis dataene kan opfattes som værende påtrængende eller generende for de personer, der er registreret af sensorerne.

4. Hvem vi deler dine persondata med

Vi vil dele dine personoplysninger med følgende kategorier af tredjeparter på et need-to-know-grundlag:

 • Vi vil dele dataene med vores leverandører, der står for IT-infrastrukturen, med henblik på at sørge for lagring og datahåndtering.
 • Vi vil dele dataene med de leverandører, der sørger for sensorerne eller teknologien, der bruges til at finde og rette fejl i den teknologi, de leverer.
 • Vi vil dele dataene med vores koncerninterne enheder for at støtte udviklingen af lignende funktionaliteter på deres køretøjsplatforme.

Alle leverandører fungerer som registerførere og er bundet af kontraktlige aftaler med os og i overensstemmelse med det formål, der er angivet i denne meddelelse. Overførsel af Trafikdata om kørsel på offentlige vej til tredjeparter uden for EU vil foregå med brug af standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen. Vi kan dele datasæt med andre parter, som er blevet korrekt anonymiseret inden delingen. Sådanne data kan ikke henføres til en fysisk person og er ikke længere personoplysninger.

Vi kan eventuelt dele data, der er anonymiseret eller ikke henført til en fysisk person, med forskningsenheder til deres trafikrelaterede forskningsformål, og med vejtrafikmyndigheder med henblik på forbedring af vejsikkerheden, såsom at hjælpe dem med at kende kvaliteten af vognbanemarkeringer.

5. Dine rettigheder i relation til den databehandling, vi udfører

Du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig. De bliver forklaret efterfølgende.

Detaljer om dine rettigheder er Volvo Cars' ansvar – hvad de betyder, hvornår og hvordan du kan udøve dem – kan findes i vores Privatlivspolitik for Kunder.

For at udøve dine rettigheder som registreret bedes du anvende vores formular, som er til rådighed her, og tydeligt angive, at din anmodning vedrører vores dataindsamlingsbil.

Din ret til at blive informeret og din ret til aktindsigt

Du har ret til at modtage information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Desuden har du ret til, gratis, ved skriftlig anmodning, at modtage information om, hvilke personoplysninger vi gemmer om dig, og hvordan dine personoplysninger bruges og behandles.

Du er berettiget til skriftligt og gratis at fremsende anmodning om en kopi af de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Hvis din anmodning er ubegrundet eller for omfattende, f.eks hvis du tit og med korte mellemrum beder om at modtage informationer om eller en kopi af dine personoplysninger, har vi ret til at nægte at reagere på din anmodning, eller at kræve et rimeligt gebyr, som dækker administrationsomkostningerne for det arbejde, du anmoder om.

Din ret til berigtigelse og sletning

Hvis dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at anmode om, at vi retter eller fjerner personoplysningerne, inklusive retten til at få ufuldstændige personoplysninger berigtiget.

Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger under visse omstændigheder (præciseret i GDPR). Forudsat at din anmodning falder ind under et af disse forhold, sletter vi dine personoplysninger.

Din ret til indsigelse

Du har ret til at fremsætte indsigelser til dine personoplysninger, som behandles med det formål, der er defineret i denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

Din ret til at begrænse behandling

Under visse omstændigheder (præciseret i GDPR) har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I dette tilfælde bliver dine personoplysninger, med undtagelse af lagring og processer, der er nødvendige i den forbindelse, kun behandlet med dit samtykke eller for fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller for beskyttelsen af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser.

Din ret til at indgive en klage

Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål til denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler din personoplysninger på.

Du har også ret til at indgive en klage til den tilsynsførende myndighed om behandlingen af dine personoplysninger eller håndtering af forespørgsler i den forbindelse. Du finder kontaktoplysninger om den relevante tilsynsførende myndighed, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), nedenfor.

6. Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder bedes du gøre brug af den gældende webformular, der er nævnt ovenfor. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os med følgende kontaktoplysninger:

DPO Volvo Car Corporation

Jan Wellergård

Volvo Car Corporation

Afdeling 50092 / HABVS

405 31 Göteborg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Box 8114

104 20 Stockholm

Tlf.: +46 (0)8-657 61 00

E-mail: imy@imy.se

Du kan finde kontaktoplysninger og andre oplysninger om Zenseacts behandling af personoplysninger i deres meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred, http://www.zenseact.com/privacy-policy/

7. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn til enhver tid at ændre vores praksis vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, samt opdatere og foretage ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Af denne årsag opfordrer vi dig til løbende at henholde dig til denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred er den, der er gyldig på den dato, der vises øverst på dokumentet.