Knapper til klimaanlæg

Blæser

Opdateret 7/23/2018

Blæseren bør altid være aktiveret for at undgå dug på ruderne.

Note

Hvis blæseren er helt slukket, kobles aircondition ikke til - det kan give risiko for dug på ruderne.

Blæserknap

Drej knappen for at øge/mindske ventilatorhastigheden. Hvis AUTO vælges, reguleres blæserhastigheden automatisk – den tidligere indstillede blæserhastighed deaktiveres.


Hjalp dette?