Radio

Radiostationer som forudindstillinger

Opdateret 7/23/2018

Hyppigt anvendte radiostationer kan nemt gemmes som forudindstillinger, så de kan aktiveres.

Forvalgsknapper.

Forvalgsknapper.

AM

Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.

/FM-radio

Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd (f.eks. AM).

De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.

Stil ind på en station, se Stationssøgning.

Hold en af forvalgsknapperne inde i et par sekunder. Forvalgsknappen kan nu bruges.

En liste over forudindstillede kanaler kan vises på skærmen.

Aktiver/deaktiver i AM-/FM-indstilling under AM-menuVisFaste stationer, eller FM-menuVisFaste stationer.

Digitalradio (DAB)*

Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. Lagring af forvalg foretages med et langt tryk på den ønskede forvalgsknap, for mere information se AM/FM-radio ovenfor. De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.

Et forvalg indeholder en kanal, men ingen underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det næste forsøg på at genkalde forvalget bliver den kanal, der indeholdt underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke afhængigt af kanallisten.

En liste over forudindstillede kanaler kan vises på skærmen.

Aktivering/deaktivering i DAB-indstilling foretages under DAB-menuVisFaste stationer.

Note

Lydanlæggets DAB-system understøtter ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.


Hjalp dette?