Brændstof

Brændstof - diesel

Opdateret 7/23/2018

Diesel anvendes som brændstof.

Brug kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom kvalitet. Dieselbrændstof skal opfylde normen EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme over for foruening i brændstoffet, f.eks. for mange svovlpartikler.

Ved lave temperaturer (-6 °C til -40 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring frysepunktet. Dette er mere letflydende ved lave temperaturer og reducerer risikoen for udskillelse af paraffin.

Risikoen for kondensvand i tanken reduceres, hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.

Vigtigt

Kun brændstof, der opfylder den europæiske standard for diesel, må anvendes.

Svovlindholdet må ikke overstige 50 ppm.

Vigtigt

Diesellignende brændstoffer, som ikke må anvendes:

 • Specielle additiver
 • Marine Diesel Fuel
 • Fyringsolie
 • FAME

  Gasolie kan indeholde en vis mængde FAME, der må ikke tilsættes yderligere mængde.

  (Fatty Acid Methyl Ester) og vegetabilsk olie.

Disse brændstoffer opfylder ikke kravene i Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, som ikke dækkes af Volvos garantier.

Brændstofstop

Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof, kan udluftning på værksted være nødvendig for at genstarte efter optankning.

Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du starter motoren, efter at brændstoftanken er blevet fyldt med diesel:

 1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og tryk den ind til endestillingen, se Nøglepositioner for mere information.
 2. Tryk på START-knappen uden at trykke ned på bremse- og/eller koblingspedal.
 3. Vent ca. 1 minut.
 4. For at starte motoren: Tryk bremse- og/eller koblingspedal ned, og tryk på START-knappen en gang til.

Note

Før tankning af brændstof ved brændstofmangel:

 • Stands bilen på så plan/vandret jord som muligt - hvis bilen hælder, er der risiko for luftlommer i brændstoftilførslen.

Overvejelser ved brændstofstop

Undgå at løbe tør for brændstof. Hvis tanken er tom, er det muligt at fortsætte kørslen med den tilgængelige opladning i hybridbatteriet. Efter påfyldning af brændstof vil tiden for motorstart kunne opleves som forlænget (op til 30 sekunder). I nogle tilfælde kan gentagne startforsøg være nødvendigt.

Når motoren er startet, anbefales det at holde den kørende i mindst 5 minutter. Vælg køretilstand AWD eller POWER for at lette brændstoftilførslen.

Hvis meddelelsen Forbrændingsmotor ikke tilgængelig Begrænset ydeevne og kørestrækning vises på kombiinstrumentets informationsdisplay - sluk og genstart motoren for at genvinde fuld funktion.

Aftapning af kondensvand i brændstoffilter

I brændstoffilteret separeres kondensvand fra brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.

Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i overensstemmelse med serviceintervallerne i Service- og garantibogen eller ved mistanke om, at der er anvendt forurenet brændstof. For nærmere oplysninger, se Volvos serviceprogram.

Vigtigt

Visse specielle additiver eliminerer separeringen af vand i brændstoffilteret.


Hjalp dette?