Έκδοση άρθρου 2021.340.0

Γνωστοποίηση περί απορρήτου – Έρευνες καταναλωτών

Σε ισχύ από:

Δημοσιεύτηκε στις:

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Volvo Cars (όπως ορίζεται παρακάτω) επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συμμετέχετε σε μία από τις έρευνες καταναλωτών (εφεξής «Έρευνα καταναλωτών»).

Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

 1. Ποιοι είμαστε
 2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί
 3. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας
 4. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που εκτελούμε
 6. Πληροφορίες επικοινωνίας
 7. Αλλαγές στην γνωστοποίηση περί απορρήτου.

1. Ποιοι είμαστε

Οι οντότητες που είναι από κοινού υπεύθυνες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν σε έρευνες καταναλωτών είναι η Volvo Car Corporation, η οποία έχει την καταστατική έδρα της στην Assar Gabrielssons Väg, 40531 Gothenburg, Σουηδία, με εταιρικό αριθμό μητρώου 556074-3089 και η Volvo Car Hellas S.A., με έδρα στη διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 19, 15124 – Μαρούσι, Ελλάδα, με ΑΦΜ 997984554 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), εφεξής αναφερόμενες ως «Volvo Cars», «εμείς» ή «μας».

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Όταν αλληλεπιδράτε με την Έρευνα καταναλωτών, επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων για εσάς:

 • Αναγνωριστικά όπως όνομα, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, προσφώνηση, ηλικία, φύλο, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να αποστείλουμε την Έρευνα καταναλωτών και να αξιολογήσουμε την απόδοση των καταναλωτών κατά τμηματοποίηση. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για βελτίωση του επιχειρηματικού σκοπού και της εμπειρίας των πελατών που αφορά η απάντησή σας στην έρευνα (άρθρο 6 (1) (στ) ΓΚΠΔ).
 • Τα δεδομένα του οχήματός σας, όπως τύπος οχήματος, αριθμός πλαισίου οχήματος (VIN) και αριθμός εγγραφής (REG). Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας για να αξιολογήσουμε την επιτόπια ενέργεια και την εκτέλεση της εγγύησης (άρθρο 6(1) (στ) ΓΚΠΔ).
 • Τύπος σύμβασης, αριθμός συνδρομής, σχέση οχήματος (ημερομηνία έναρξης και λήξης σύμβασης/πωλήσεων). Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να στείλουμε την έρευνα καταναλωτών και να αξιολογήσουμε την απόδοση των καταναλωτών κατά τμηματοποίηση, επιτρέποντάς μας να βελτιώσουμε τη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα και την εμπειρία των καταναλωτών. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για βελτίωση του επιχειρηματικού σκοπού και της εμπειρίας των πελατών που αφορά η απάντησή σας στην έρευνα (άρθρο 6 (1) (στ) ΓΚΠΔ).
 • Ποσοστά ανοίγματος/συχνότητας κλικ Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για στατιστική ανάλυση και μέτρηση του εύρους και για να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών μας. Για αυτήν την ανάλυση, οι προσκλήσεις μέσω e-mail περιέχουν τα λεγόμενα web beacons ή pixel παρακολούθησης, τα οποία εμφανίζουν αρχεία εικόνων ενός pixel που είναι επίσης ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, όπου ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για να τις αναπτύξουμε. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας για την κατανόηση της συνολικής απόδοσης της έρευνας και της αλληλεπίδρασης της έρευνας (άρθρο 6 (1) (στ) ΓΚΠΔ).

3. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Οι απαντήσεις σας στην έρευνα θα διατηρηθούν έως και πέντε (5) χρόνια από τη στιγμή που υποβάλετε την απάντησή σας, και στη συνέχεια θα είναι ανωνυμοποιηθούν.

Προκειμένου να διατηρηθούν οι απαντήσεις σας ασφαλείς, η πρόσκληση για σχόλια σας παρέχει ένα εξατομικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κανένα άλλο άτομο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Ο ιστότοπος της έρευνας και οι εγκαταστάσεις μας αποθήκευσης δεδομένων εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας για την προστασία της απώλειας, της κακής χρήσης και της αλλαγής των πληροφοριών υπό τον έλεγχό μας.

Μόνο ορισμένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε. Έχουν πρόσβαση μόνο για σκοπούς διαχείρισης υποθέσεων, ανάλυσης δεδομένων και ποιοτικού ελέγχου.

4. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων, βάσει της ανάγκης γνώσης:

 • Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μας που υποστηρίζουν τη δραστηριότητά μας γενικά, όπως οι πάροχοι λύσεων IT.
 • Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας της εταιρείας μας που υποστηρίζουν την παροχή Ερευνών πελατών, που περιορίζονται με σύμβαση για το κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για εμάς σύμφωνα με κάθε ισχύουσα συμφωνία περί επεξεργασίας:
  • Medallia, Inc (ΕΕ, Ηνωμένες Πολιτείες) – Διαχείριση εμπειρίας πελατών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποκαλυφθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον επιλεγμένο σας λιανοπωλητή (εάν υπάρχει) και από εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών όπως η VCC. Σε σχέση με εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με την VCC που εδρεύουν εκτός ΕΟΧ, θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τις πρότυπες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που εκτελούμε

Έχετε ειδικά νομικά δικαιώματα τα οποία σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, να ζητήσετε διόρθωση ή περιορισμό των δεδομένων σας, να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα σας σε άλλον φορέα, να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας και τέλος μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε κάποια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας –τι σημαίνουν, πότε και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε– μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών μας.

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα που αναφέρεται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών παραπάνω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Volvo Car Hellas S.A. που αναφέρεται ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε αυτήν την γνωστοποίηση περί απορρήτου, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται εδώ: https://www.volvocars.com/gr/support/contact-us.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Volvo Car Corporation ως εξής:

Εταιρεία: Volvo Car Corporation

Ταχυδρομική διεύθυνση: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

E-mail:

7. Αλλαγές στην γνωστοποίηση περί απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε τις πρακτικές απορρήτου μας και να ενημερώσουμε και να προβούμε σε αλλαγές σε αυτήν την γνωστοποίηση περί απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ανατρέχετε σε αυτήν την γνωστοποίηση περί απορρήτου σε συνεχή βάση. Αυτή η γνωστοποίηση περί απορρήτου είναι ενημερωμένη από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κορυφή του εγγράφου. Θα αντιμετωπίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο συμβατό με την γνωστοποίηση περί απορρήτου βάσει της οποίας συλλέχθηκαν, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να τα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά.