Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας (RSI)* - περιορισμοί

Η λειτουργία πληροφοριών σημάτων οδικής κυκλοφορίας (RSI – Road Sign Information) βοηθά τον οδηγό να θυμάται ποια οδικά σήματα ταχύτητας έχει συναντήσει το όχημα. Η λειτουργία έχει τους παρακάτω περιορισμούς.

Ο αισθητήρας κάμερας της λειτουργίας RSI έχει περιορισμούς ακριβώς όπως το ανθρώπινο μάτι - διαβάστε περισσότερα για τους περιορισμούς του αισθητήρα κάμερας.

Τα σήματα που παρέχουν έμμεσα πληροφορίες για το ισχύον όριο ταχύτητας, π.χ. πινακίδες με ονόματα πόλεων/περιοχών, δεν καταγράφονται από τη λειτουργία RSI.

Ακολουθούν διάφορα παραδείγματα περιπτώσεων που μπορεί να παρεμποδίσουν τη λειτουργία:

  • Ξεθωριασμένα σήματα
  • Σήματα τοποθετημένα πάνω σε στροφή
  • Σήματα που έχουν περιστραφεί ή υποστεί ζημιά
  • Κρυμμένα σήματα ή σήματα τοποθετημένα σε λάθος θέση
  • Σήματα εντελώς ή μερικώς καλυμμένα από πάγο, χιόνι ή/και βρομιά.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.