Επιμήκης κονσόλα

Η επιμήκης κονσόλα βρίσκεται ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα.
P5-2222-S/V60-Tunnel console
  1. P5-Icon red circle 1Αποθηκευτικός χώρος με κάλυμμα* και ρευματοδότη 12 V1. Το κάλυμμα ανοίγει/κλείνει πιέζοντας μία φορά στη λαβή.
  2. P5-Icon red circle 2Αποθηκευτικός χώρος με ποτηροθήκη και ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου*.
  3. P5-Icon red circle 3Αποθηκευτικός χώρος και θύρες USB κάτω από το υποβραχιόνιο.
  4. P5-Icon red circle 4Χειριστήρια κλιματισμού για τις λειτουργίες κλιματισμού πίσω καθίσματος* ή αποθηκευτικός χώρος. Υπάρχουν επίσης θύρες USB από κάτω.

 Προειδοποίηση

Φυλάσσετε τα σκόρπια αντικείμενα όπως τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, τηλεχειριστήρια για τα αξεσουάρ, κ.λπ. στο ντουλαπάκι συνοδηγού ή σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στους επιβαίνοντες σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σύγκρουσης.

 Σημαντικό

Έχετε υπόψη σας ότι οι πολύ γυαλιστερές επιφάνειες, για παράδειγμα, γρατσουνίζονται εύκολα από μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε κλειδιά, τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.

 Σημείωση

Ένας από τους ανιχνευτές για τον συναγερμό* βρίσκεται στην ποτηροθήκη της επιμήκους κονσόλας. Μην αφήνετε κέρματα, κλειδιά και άλλα μεταλλικά αντικείμενα στην ποτηροθήκη, διότι έτσι μπορεί να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

 Σημείωση

Οι θύρες USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση ενός τηλεφώνου ή tablet, για παράδειγμα. Μόνο η μπροστινή θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή (πολυ)μέσων στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου, ο ρευματοδότης 12V βρίσκεται στον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο.