Επιμέρους λειτουργίες για το City Safety

Το City Safety1 μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή μιας σύγκρουσης ή στη μείωση της ταχύτητας σύγκρουσης. Η λειτουργία αποτελείται από διάφορες επιμέρους λειτουργίες.

Ικανότητα μείωσης ταχύτητας

Αν η διαφορά ταχύτητας ανάμεσα στο αυτοκίνητο που οδηγείτε και το εμπόδιο είναι μεγαλύτερη από τις ταχύτητες που παρατίθενται παρακάτω, η λειτουργία αυτόματης πέδησης του City Safety δεν μπορεί να αποτρέψει μια ενδεχόμενη σύγκρουση, ωστόσο μπορεί να μετριάσει τις συνέπειές της.

Οχήματα

Στην περίπτωση προπορευόμενου οχήματος, το City Safety μπορεί να μειώσει την ταχύτητα έως 60 km/h (37 mph).

δικυκλιστές

Στην περίπτωση δικυκλιστή, το City Safety μπορεί να μειώσει την ταχύτητα έως 50 km/h (30 mph).

Πεζοί

Στην περίπτωση πεζού, το City Safety μπορεί να μειώσει την ταχύτητα έως 45 km/h (28 mph).

Μεγάλα ζώα

Αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με μεγάλο ζώο, το City Safety μπορεί να μειώσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου έως και 15 km/h (9 mph).

Η λειτουργία πέδησης για ευμεγέθη ζώα προορίζεται κατά κύριο λόγο να μειώσει τη σφοδρότητα της κρούσης σε υψηλότερες ταχύτητες και είναι πιο αποτελεσματική σε ταχύτητες πάνω από 70 km/h (43 mph) και λιγότερο αποτελεσματική σε χαμηλές ταχύτητες.

Τα βήματα του City Safety

Το City Safety εκτελεί τρία βήματα με την εξής σειρά:
  1. Προειδοποίηση σύγκρουσης
  2. Υποβοήθηση πέδησης
  3. Αυτόματη πέδηση

1 - Προειδοποίηση σύγκρουσης

Προειδοποιεί πρώτα τον οδηγό σε περίπτωση πιθανής, επικείμενης σύγκρουσης.

Το City Safety μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές ή οχήματα που είναι σταματημένα ή που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση μπροστά από το όχημα που οδηγείτε. Το City Safety μπορεί επίσης να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές ή μεγάλα ζώα που διασχίζουν τον δρόμο μπροστά από το αυτοκίνητο.

Αν προκύψει κίνδυνος σύγκρουσης με πεζό, μεγαλόσωμο ζώο, δικυκλιστή ή όχημα, ο οδηγός ειδοποιείται με μια οπτική, ηχητική και παλμική προειδοποίηση στα φρένα. Η παλμική προειδοποίηση στο πεντάλ φρένων δεν ενεργοποιείται σε χαμηλότερες ταχύτητες ή αν ο οδηγός φρενάρει ή επιταχύνει ξαφνικά. Η συχνότητα των κραδασμών στο πεντάλ φρένων διαφέρει ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

2 - Υποβοήθηση πέδησης

Εάν ο κίνδυνος σύγκρουσης αυξηθεί περαιτέρω μετά την προειδοποίηση σύγκρουσης, ενεργοποιείται η λειτουργία υποβοήθησης πέδησης.

Η υποβοήθηση πέδησης ενισχύει την πέδηση από τον οδηγό, αν το σύστημα θεωρήσει ότι η πέδηση δεν επαρκεί για να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση.

3 - Αυτόματη πέδηση

Η λειτουργία αυτόματης πέδησης ενεργοποιείται τελευταία.

Εάν σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός δεν έχει αρχίσει ακόμη τον ελιγμό έκτακτης ανάγκης και ο κίνδυνος σύγκρουσης είναι επικείμενος, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης πέδησης - αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα αν ο οδηγός πατήσει φρένο ή όχι. Τότε επιτυγχάνεται φρενάρισμα με πλήρη δύναμη πέδησης προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα σύγκρουσης ή με περιορισμένη δύναμη πέδησης εάν επαρκεί για να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Ο προεντατήρας ζώνης ασφαλείας μπορεί να ενεργοποιηθεί σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης πέδησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αυτόματη πέδηση μπορεί να αρχίσει να επενεργεί ελαφρά και στη συνέχεια να εφαρμόσει πλήρη πέδηση.

Όταν το City Safety έχει αποτρέψει μια σύγκρουση με σταματημένο αντικείμενο, το αυτοκίνητο παραμένει σταματημένο σε αναμονή θετικής αντίδρασης από τον οδηγό. Αν το αυτοκίνητο φρενάρει λόγω προπορευόμενου οχήματος που κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα, τότε η ταχύτητά του προσαρμόζεται στην ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος.

 Σημείωση

Στα αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ο κινητήρας σβήνει όταν η λειτουργία αυτόματης πέδησης ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, εκτός αν ο οδηγός πατήσει πριν το πεντάλ του συμπλέκτη.

Ο οδηγός μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την παρέμβαση πέδησης, πατώντας το πεντάλ γκαζιού μέχρι τέρμα.

 Σημείωση

Όταν το σύστημα City Safety φρενάρει το αυτοκίνητο, ανάβουν τα φώτα φρένων.

Όταν το City Safety ενεργοποιηθεί και φρενάρει το αυτοκίνητο, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου ότι η λειτουργία είναι/ήταν ενεργή.

 Προειδοποίηση

Το City Safety δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τον οδηγό για να αλλάξει το οδηγικό του/της στιλ - ο/η οδηγός δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στο City Safety, ιδίως για την πέδηση του αυτοκινήτου.
  1. 1 Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές.