Διακοπές κυκλοφορίας στον χάρτη

Το σύστημα πλοήγησης* λαμβάνει πληροφορίες για κυκλοφοριακά προβλήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα εμφανίζει στον χάρτη..

 Σημείωση

Οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές/χώρες.

Οι περιοχές που καλύπτονται για πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας επεκτείνονται διαρκώς.

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας θα εμφανίζονται στον χάρτη.

Οι διακοπές στην κυκλοφορία, όπως πυκνή και αργή ροή οχημάτων, οδικά έργα και ατυχήματα, επισημαίνονται με διαφορετικά σύμβολα, αν έχετε μεγεθύνει τον χάρτη αρκετά.

P5-1717-Navigation, road work symbol

Τα οδικά έργα εμφανίζονται ως εξής. Όταν τα προβλήματα είναι σοβαρότερα, επισημαίνονται επίσης με μια κόκκινη γραμμή δίπλα στο έρεισμα του δρόμου. Η γραμμή δείχνει ταυτόχρονα προς ποια κατεύθυνση κίνησης υπάρχει το πρόβλημα - αν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα και προς τις δύο κατευθύνσεις, το τμήμα του δρόμου επισημαίνεται με μια γραμμή και στις δύο πλευρές.

Πληροφορίες για τις διακοπές κυκλοφορίας

Πατήστε στο σύμβολο για τις διακοπές κυκλοφορίας.
Εμφανίζεται μια κάρτα πληροφοριών. Οι πληροφορίες μπορεί να περιγράφουν για παράδειγμα το σημείο που βρίσκεται το πρόβλημα με το όνομα της οδού ή τον αριθμό του δρόμου, και το είδος, την έκταση ή τη διάρκεια του προβλήματος.

Αποφυγή διακοπών κυκλοφορίας

Αν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη διαδρομή, μπορείτε να επιλέξετε την εναλλακτική Αποφυγή. Το σύστημα τότε υπολογίζει μια εναλλακτική διαδρομή.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο1

Αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, μπορείτε επίσης να λαμβάνετε πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο μέσω RTTI2.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει μόνο για ορισμένες αγορές.
  3. 2 Real Time Traffic Information