Προστασία για το παιδί

Παιδικά καθίσματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα παιδιά πρέπει να κάθονται άνετα και με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα χρησιμοποιείται σωστά.

Τα παιδικά καθίσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους αερόσακους.

Τα παιδικά καθίσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους αερόσακους.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας για παιδιά, είναι σημαντικό να διαβάσετε τις οδηγίες τοποθέτησης που συνοδεύουν το εκάστοτε προϊόν.

Προειδοποίηση

Μη στερεώνετε τους ιµάντες στερέωσης του παιδικού καθίσματος στην οριζόντια ράβδο ρύθμισης του καθίσματος, στα ελατήρια ή τις δοκούς και τις ράβδους που βρίσκονται κάτω από το κάθισμα. Τα αιχμηρά άκρα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά τους ιµάντες.

Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του παιδικού καθίσματος για τη σωστή τοποθέτηση.

Συνιστώμενα παιδικά καθίσματα

Για να χρησιμοποιήσετε άλλα παιδικά καθίσματα, το αυτοκίνητό σας πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην εσωκλειόμενη λίστα οχημάτων του κατασκευαστή ή τα καθίσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό ασφαλείας ECE R44.

Βάρος

Μπροστινό κάθισμα (με απενεργοποιημένο αερόσακο)

Ακριανό πίσω κάθισμα

Μεσαίο πίσω κάθισμα

Ομάδα 0

max 10 kg

Ομάδα 0+

max 13 kg

Βρεφικό κάθισμα Volvo (Volvo Infant Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, που ασφαλίζει με το σύστημα στερέωσης ISOFIX.

Έγκριση τύπου: E1 04301146

(L)

Ομάδα 0

max 10 kg

Ομάδα 0+

max 13 kg

Βρεφικό κάθισμα Volvo (Volvo Infant Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, που ασφαλίζει με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Έγκριση τύπου: E1 04301146

(U)

Βρεφικό κάθισμα Volvo (Volvo Infant Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, που ασφαλίζει με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Έγκριση τύπου: E1 04301146

(U)

Βρεφικό κάθισμα Volvo (Volvo Infant Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, που ασφαλίζει με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Έγκριση τύπου: E1 04301146

(U)

Ομάδα 0

max 10 kg

Ομάδα 0+

max 13 kg

Παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για γενική χρήση.

(U)

Παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για γενική χρήση.

(U)

Παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για γενική χρήση.

(U)

Ομάδα 1

9-18 kg

Παιδικό κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω/περιστρεφόμενο παιδικό κάθισμα (Volvo Convertible Child Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, που ασφαλίζει με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου και ιμάντες.

Έγκριση τύπου: E5 04192

(L)

Παιδικό κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω/περιστρεφόμενο παιδικό κάθισμα (Volvo Convertible Child Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, που ασφαλίζει με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου και ιμάντες.

Έγκριση τύπου: E5 04192

(L)

Ομάδα 1

9-18 kg

Παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για γενική χρήση.

(U)

Παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για γενική χρήση.

(U)

Παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για γενική χρήση.

(U)

Ομάδα 2

15-25 kg

Παιδικό κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω/περιστρεφόμενο παιδικό κάθισμα (Volvo Convertible Child Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, που ασφαλίζει με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου και ιμάντες.

Έγκριση τύπου: E5 04192

(L)

Παιδικό κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω/περιστρεφόμενο παιδικό κάθισμα (Volvo Convertible Child Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, που ασφαλίζει με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου και ιμάντες.

Έγκριση τύπου: E5 04192

(L)

Ομάδα 2

15-25 kg

Παιδικό κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω/περιστρεφόμενο παιδικό κάθισμα (Volvo Convertible Child Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός, που ασφαλίζει με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Έγκριση τύπου: E5 04191

(U)

Παιδικό κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω/περιστρεφόμενο παιδικό κάθισμα (Volvo Convertible Child Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός, που ασφαλίζει με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Έγκριση τύπου: E5 04191

(U)

Παιδικό κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω/περιστρεφόμενο παιδικό κάθισμα (Volvo Convertible Child Seat) - παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός, που ασφαλίζει με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου.

Έγκριση τύπου: E5 04191

(U)

Ομάδα 2/3

15-36 kg

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα Volvo με πλάτη (Volvo Booster Seat with backrest).

Έγκριση τύπου: E1 04301169

(UF)

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα Volvo με πλάτη (Volvo Booster Seat with backrest).

Έγκριση τύπου: E1 04301169

(UF)

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα Volvo με πλάτη (Volvo Booster Seat with backrest).

Έγκριση τύπου: E1 04301169

(UF)

Ομάδα 2/3

15-36 kg

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με και χωρίς πλάτη (Booster Cushion with and without backrest).

Έγκριση τύπου: E5 04216

(UF)

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με και χωρίς πλάτη (Booster Cushion with and without backrest).

Έγκριση τύπου: E5 04216

(UF)

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με και χωρίς πλάτη (Booster Cushion with and without backrest).

Έγκριση τύπου: E5 04216

(UF)

Ομάδα 2/3

15-36 kg

Ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα (Integrated Booster Cushion) - διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός που τοποθετείται στο εργοστάσιο.

Έγκριση τύπου: E5 04189

(B)

L: Κατάλληλο για ειδικά παιδικά καθίσματα. Αυτά τα παιδικά καθίσματα ενδέχεται να προορίζονται για χρήση σε ειδικό μοντέλο αυτοκινήτου, στην κατηγορία περιορισμένης ή ημι-γενικής χρήσης.

U: Κατάλληλο για παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για γενική χρήση σε αυτή την κατηγορία βάρους.

UF: Κατάλληλο για παιδικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός εγκεκριμένα για γενική χρήση σε αυτή την κατηγορία βάρους.

B: Ενσωματωμένα παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για αυτή την κατηγορία βάρους.


Σας βοήθησε αυτό;