Απόσταση προειδοποίησης

Προειδοποίηση απόστασης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης (Distance Alert) προειδοποιεί τον οδηγό αν το χρονικό διάστημα προσέγγισης του προπορευόμενου οχήματος μειωθεί υπερβολικά.

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης είναι ενεργή σε ταχύτητες πάνω από τα 30 km/h (20 mph) και επενεργεί μόνο ως προς τα οχήματα που κινούνται μπροστά από το αυτοκίνητο, στην ίδια κατεύθυνση. Δεν παρέχονται πληροφορίες για την απόσταση για τα επερχόμενα, βραδυκίνητα ή ακίνητα οχήματα.

Πορτοκαλί προειδοποιητική λυχνίαΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου..

Πορτοκαλί προειδοποιητική λυχνία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.

.

Η πορτοκαλί προειδοποιητική λυχνία στο παρμπρίζ παραμένει σταθερά αναμμένη εάν η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερη από το καθορισμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης.

Σημείωση

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης είναι απενεργοποιημένη όσο το Adaptive Cruise Control είναι ενεργό.

Προειδοποίηση

Η λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης επενεργεί μόνο εάν η απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερη από την προκαθορισμένη - η ταχύτητα του αυτοκινήτου δεν επηρεάζεται.

Χειρισμός

Πατήστε το κουμπί στην κεντρική κονσόλα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η λειτουργία είναι ενεργή εάν μία λυχνία είναι αναμμένη στο κουμπί.

Ορισμένοι συνδυασμοί του επιλεγμένου εξοπλισμού δεν επιτρέπουν κενό χώρο για κουμπί στην κεντρική κονσόλα - σε αυτή την περίπτωση, ο χειρισμός της λειτουργίας πραγματοποιείται από το σύστημα του μενού του αυτοκινήτου MY CARMY CAR - εκεί αναζητήστε τη λειτουργία Distance Alert.

Προκαθορισμένο χρονικό διάστημα

Χειριστήρια και ένδειξη του χρονικού διαστήματος προσέγγισης.

Χειριστήρια και ένδειξη του χρονικού διαστήματος προσέγγισης.

Χρονικό διάστημα προσέγγισης - Αύξηση/μείωση.
Χρονικό διάστημα προσέγγισης - Ενεργοποιημένο.

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά χρονικά διαστήματα προσέγγισης μέχρι το προπορευόμενο όχημα, τα οποία θα εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων ως 1-5 οριζόντιες γραμμές - όσο περισσότερες είναι οι γραμμές, τόσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα προσέγγισης. Η μία γραμμή αντιστοιχεί σε 1 δευτερόλεπτο περίπου από το προπορευόμενο όχημα, ενώ οι 5 γραμμές σε 3 δευτερόλεπτα περίπου.

Η ίδια λυχνία εμφανίζεται επίσης όταν ενεργοποιηθεί το Adaptive cruise control.

Σημείωση

Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπολογισμένη απόσταση σε μέτρα για το εκάστοτε χρονικό διάστημα προσέγγισης.

Το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης χρησιμοποιείται επίσης από το Adaptive cruise control.

Χρησιμοποιείτε μόνο χρονικά διαστήματα προσέγγισης που επιτρέπονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.


Σας βοήθησε αυτό;