Χώρος αποσκευών

Προστατευτικό πλέγμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το πλέγμα ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο ή σε τυχόν κατοικίδια να εκτιναχθούν προς τα εμπρός στο χώρο επιβατών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Αναδίπλωση προς τα πάνω

Πιάστε το κάτω μέρος του προστατευτικού πλέγματος και τραβήξτε το προς τα πίσω και προς τα πάνω.

Σημαντικό

Το προστατευτικό πλέγμα δεν μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα πάνω ή κάτω όταν είναι τοποθετημένο το κάλυμμα χώρου αποσκευών.

Τοποθέτηση/αφαίρεση

Το πλέγμα ασφαλείας συνήθως τοποθετείται μόνιμα στο αυτοκίνητο καθώς μπορεί να διπλωθεί εύκολα προς τα πάνω στην οροφή για να μην εμποδίζει, εάν χρειάζεστε περισσότερο μήκος στο χώρο αποσκευών. Ωστόσο, εάν θέλετε, μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το πλέγμα ασφαλείας και να το αφαιρέσετε από το αυτοκίνητο.

Για πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία που απαιτούνται και τις απαραίτητες μεθόδους για την τοποθέτηση/αφαίρεση, ανατρέξτε στις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησηςΟδηγίες τοποθέτησης αρ. 30756681..

Για λόγους ασφαλείας, πρέπει πάντοτε να στερεώνετε και να ασφαλίζετε σωστά το πλέγμα ασφαλείας όταν το επανατοποθετείτε.


Σας βοήθησε αυτό;