Ηχοσύστημα

Σκληρός δίσκος (HDD)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσική από ένα CD/USBΑνάλογα με την αγορά. στο σκληρό δίσκο του αυτοκινήτου (HDD) και στη συνέχεια να την ακούσετε από εκεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τους υποστηριζόμενους τύπους αρχείων, βλ. συμβατοί τύποι αρχείων.

Για βασικές πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή και την περιήγηση, διαβάστε την ενότητα χειρισμός του συστήματος και περιήγηση στα μενού. Βλ. παρακάτω για μια πιο λεπτομερή περιγραφή.

Αντιγραφή μουσικής στο σκληρό δίσκο

Οι φάκελοι έχουν το σύμβολο .

Στην κανονική προβολή για την πηγή σκληρού δίσκου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε αντιγραφή από δίσκος/USB.

Επιλέξτε τι θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια Continue.

Select destination για τη θέση της μουσικής που αντιγράφηκε.

Importing music from disc/Importing music from USB

Μην αφαιρείτε το CD/USB πριν η μεταφορά επιβεβαιωθεί - Music files imported.

Σημείωση

Όταν αντιγράφετε από USB, τα μουσικά αρχεία που δεν βρίσκονται σε φακέλους δεν θα εμφανίζονται, δηλ. αν βρίσκονται στη ρίζα. Αυτά τα κομμάτια μπορούν να εισαχθούν επιλέγοντας εισαγωγή All tracks ή κάνοντας λήψη των αρχείων σε φακέλους.

Το σύστημα μπορεί να αντιγράψει μουσική μέχρι και σε βάθος 8 επιπέδων σε υποφακέλους.

Τύποι αρχείων που μπορούν να αντιγραφούν στη μονάδα σκληρού δίσκου

Δίσκοι CD/DVD: mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.

Μετονομασία/διαγραφή φακέλου ή αρχείου

Στην κανονική προβολή για την πηγή σκληρού δίσκου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Rename/delete files.

Επιλέξτε το φάκελο ή το αρχείο, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Rename ή Delete.

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων για να εισάγετε το νέο όνομα και στη συνέχεια Save.

Δεν μπορείτε να επιλέξετε για ένα αρχείο ακριβώς το ίδιο όνομα με ένα άλλο αρχείο. Σε αυτή την περίπτωση το σύστημα θα διατηρήσει το παλιό όνομα.

Αναπαραγωγή και περιήγηση

Υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσετε ορισμένες λειτουργίες με το κουμπί FAV. Στη συνέχεια μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια συνδεδεμένη πατώντας απλώς το κουμπί FAV, βλ. Αγαπημένα.

Σειρά αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή ακολουθεί τη σειρά στη λίστα. Για να αλλάξετε τη σειρά αναπαραγωγής, στην κανονική προβολή για την πηγή σκληρού δίσκου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Shuffle.

Αναζήτηση πολυμέσων

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μουσικής στις συσκευές σας. Η αναζήτηση σαρώνει τη συσκευή USB, το CD και το σκληρό δίσκο. Διαβάστε περισσότερα για τη λειτουργία αναζήτησης.

Πληροφορίες αποθήκευσης

Για να δείτε τη χωρητικότητα και τη χρήση του σκληρού δίσκου, στην κανονική προβολή για την πηγή σκληρού δίσκου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Storage information.


Σας βοήθησε αυτό;