Ραδιόφωνο

Αυτόματος συντονισμός ραδιοφώνου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ραδιόφωνο συλλέγει και συνδυάζει αυτόματα μία λίστα ραδιοφωνικών σταθμών την οποία χρησιμοποιεί η λειτουργία αυτόματου συντονισμού ραδιοφώνου.

Αν έχει οριστεί αυτόματος συντονισμός ραδιοφώνου, ο συντονισμός του ραδιοφώνου μπορεί να γίνει σε κανονική προβολή και στη λίστα σταθμών.

Συντονισμός ραδιοφώνου σε κανονική προβολή

Στιγμιαίο πάτημα - Στην κανονική προβολή για την πηγή FM στο / στην κεντρική κονσόλα (ή στα χειριστήρια στο τιμόνι).

Το ραδιόφωνο περνά στον προηγούμενο/επόμενο αποθηκευμένο σταθμό.

Παρατεταμένο πάτημα - Στην κανονική προβολή για την πηγή FM στο / στην κεντρική κονσόλα (ή στα χειριστήρια στο τιμόνι).

Το ραδιόφωνο περνά στον προηγούμενο/επόμενο διαθέσιμο σταθμό.

Συντονισμός ραδιοφώνου στη λίστα σταθμών

Στην κανονική προβολή για την πηγή FM, γυρίστε το TUNE - εμφανίζεται το FM station list.

Γυρίστε το TUNE σε ένα σταθμό και επιλέξτε τον χρησιμοποιώντας το OK/MENU.

Επιλέξτε εναλλακτικά αυτόματο και χειροκίνητο συντονισμό ραδιοφώνου στη λίστα σταθμών, πατώντας το INFO στην κεντρική κονσόλα.


Σας βοήθησε αυτό;