Προκαταρκτικός κλιματισμός

Εκκίνηση με τηλεχειρισμό (ERS)*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η απομακρυσμένη εκκίνηση (ERS – Engine Remote Start) σημαίνει ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από απόσταση για να μπορέσει να θερμανθεί/δροσίσει ο χώρος επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε. Η απομακρυσμένη εκκίνηση ενεργοποιείται μέσω κλειδιού ή/και μέσω Volvo On Call*, βλ. Εφαρμογή Volvo On Call για κινητά τηλέφωνα.

Το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται με τις αυτόματες ρυθμίσεις. Όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία μέσω απομακρυσμένης εκκίνησης, παραμένει σε λειτουργία έως και 15 λεπτά, και στη συνέχεια σβήνει. Μετά από δύο ενεργοποιήσεις της απομακρυσμένης εκκίνησης, ο κινητήρας πρέπει να τεθεί σε λειτουργία με τον συνήθη τρόπο για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ξανά η απομακρυσμένη εκκίνηση.

Η απομακρυσμένη εκκίνηση κινητήρα είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και αυτοκίνητα στα οποία έχει τοποθετηθεί διακόπτης καπό κινητήραΔιαθέσιμο στο XC60, σε αυτοκίνητα με συναγερμό, στα περισσότερα αυτοκίνητα με 4-κύλινδρους κινητήρες ή αν το ERS έχει επιλεγεί για νέα κατασκευή..

Σημείωση

Η διάρκεια λειτουργικής ζωής της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού επηρεάζεται από τη λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης. Για τον λόγο αυτό, αν χρησιμοποιείτε συχνά τη λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης, πρέπει να αλλάζετε την μπαταρία μία φορά το χρόνο, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - αντικατάσταση της μπαταρίας.

Σημείωση

Λάβετε υπόψη σας τους τοπικούς/εθνικούς κανόνες/κανονισμούς κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου στο ρελαντί. Επίσης λάβετε υπόψη σας τους κατά τόπους/εθνικούς κανονισμούς σχετικά με τα επίπεδα θορύβου όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Προειδοποίηση

Για την εκκίνηση του κινητήρα με τηλεχειριστήριο, πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • Κάποιος πρέπει να επιβλέπει το αυτοκίνητο.
  • Δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι ή κατοικίδια μέσα ή γύρω από το αυτοκίνητο
  • Το αυτοκίνητο δεν πρέπει να είναι σταθμευμένο σε κλειστό χώρο χωρίς εξαερισμό - τα καυσαέρια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη σε ανθρώπους και ζώα.

Σας βοήθησε αυτό;