Υπηρεσίες Volvo On Call

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης με το Volvo On Call*

Πατήστε το κουμπί SOS για να επικοινωνήσετε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Volvo On Call Κέντρο εξυπηρέτησης

Ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου A.

Για να καλέσετε βοήθεια σε περίπτωση αδιαθεσίας ή εξωτερικών απειλών για το αυτοκίνητο ή τους επιβάτες, μπορείτε να ειδοποιήσετε το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call χειροκίνητα, πατώντας το κουμπί SOS τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα. Το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ειδοποιείται, ενημερώνεται για τη θέση του αυτοκινήτου και επιχειρεί να επικοινωνήσει προφορικά με τον οδηγό για να συμφωνηθεί η απαραίτητη βοήθεια.

Αν η προφορική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές (αστυνομία, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.), ώστε να καταφθάσει η κατάλληλη βοήθεια.

Προτεραιότητα σε αριθμό δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης

Ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου A.

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το σύστημα έτσι, ώστε το αυτοκίνητο να καλεί το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης αντί το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call. Βλ. ξεχωριστές οδηγίες.

Πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης

Ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου B.

Για να καλέσετε βοήθεια σε περίπτωση αδιαθεσίας ή εξωτερικών απειλών στο αυτοκίνητο ή τους επιβάτες, μπορείτε να ειδοποιήσετε το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης χειροκίνητα, πατώντας το κουμπί SOS τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ζητήσετε την κατάλληλη βοήθεια (αστυνομία, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.) μετά από προφορική επικοινωνία.

Σημείωση

Το κουμπί SOS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή εξωτερικής απειλής για το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Η λειτουργία SOS προορίζεται για χρήση μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η εφαρμογή Volvo On Call και το κουμπί ON CALL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίεςΟι υπηρεσίες διαφέρουν μεταξύ των αγορών., συμπ. της οδικής βοήθειας.

Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί από σύγκρουση, επιχειρεί να επικοινωνήσει με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call της χώρας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η κλήση εκτρέπεται στον αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχετε ορίσει για την περιοχή, που βρίσκεται το αυτοκίνητο.


Σας βοήθησε αυτό;