Skip to content

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor Volvo Cars net zo belangrijk als veiligheid. We werken toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering, omarmen de circulaire economie en ondernemen verantwoord. Zo helpen we onze wereld te beschermen en dragen we bij aan een betere samenleving.

Een Volvo-auto laadt op aan een laadpaal.

Onze ambities

Voor het klimaat

In 2040 willen we een klimaatneutraal bedrijf zijn.

Circulaire economie

In 2040 willen we een circulair bedrijf zijn.

Verantwoord ondernemen

We willen toonaangevend zijn in ethisch en verantwoord ondernemen.

Hoe pakken we dat aan?

Voor het klimaat

Omdat we medeverantwoordelijk zijn voor het probleem van klimaatverandering, willen we ook bijdragen aan de oplossing. Door de uitstoot in onze hele waardeketen te verminderen, willen we bereiken dat we in 2040 klimaatneutraal zijn.

-50%

op uitlaatemissies

-25%

op grondstoffen en leveranciers

-25%

op onze bedrijfsvoering inclusief logistiek

-40%

op de voetafdruk van elke voertuig

Meer elektrificatie

Onze ecologische voetafdruk wordt voor een groot deel veroorzaakt door uitlaatemissies. Daarom heeft sinds 2019 elke nieuw gelanceerde Volvo een vorm van elektrificatie. In 2025 willen we dat 50 procent van ons jaarlijkse verkoopvolume uit volledig elektrische auto's bestaat. De overige 50 procent wordt gevormd door plug-in en mild hybrides.

Een Volvo SUV rijdt op een brug over een waterbekken.

Klimaatneutrale productie

We streven ernaar dat onze volledige productie in 2025 klimaatneutraal is. Momenteel draaien onze fabrieken wereldwijd al voor ruim 80 procent op klimaatneutrale elektriciteit. Sinds 2008 gebruiken onze Europese fabrieken elektriciteit uit waterkrachtcentrales.

Samen met leveranciers

Om ons klimaatdoel te halen, moeten we de uitstoot in onze hele toeleveringsketen verminderen. Daarom moedigen we onze grootste leveranciers aan om 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken vanaf 2025, en om materialen te verwerken op een circulaire manier.

Een Volvo SUV rijdt op een brug over een waterbekken.

Goedgekeurd duurzaamheidsplan

Het Science Based Targets initiative (SBTi)* heeft ons ambitieuze plan goedgekeurd om in 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn. Volgens SBTi liggen onze doelstellingen voor minder uitstoot in lijn met de doelen van het klimaatakkoord van Parijs – namelijk om de wereldwijde temperatuurstijging ruim onder 2°C te houden.

*SBTi is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF).

*SBTi is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF).

Close-up van een autozetel met het universele symbool voor recycling op de stof

Circulaire economie

Onze natuurlijke bronnen zijn niet onuitputtelijk. Daarom moeten we werk maken van een circulaire economie. We willen gebruikte onderdelen en materialen niet alleen aan het einde van de levensduur van een voertuig terugwinnen, maar ze al bij de productie van nieuwe voertuigen inzetten. In onze voertuigontwerpen integreren we meer gerecyclede en bio-based materialen zodat we afval tot een minimum kunnen beperken.

25%

gerecycled of bio-based plastic

40%

gerecycled aluminium

25%

gerecycled staal

Verantwoord ondernemen

We stellen het welzijn en de rechten van onze medewerkers voorop en vinden dat iedereen op een gelijke manier moet worden behandeld. We spannen ons in voor een minimale negatieve impact van onze toeleveringsketen op de samenleving en het milieu. Kortom, we willen toonaangevend zijn in ethisch en verantwoord ondernemen.

Verantwoorde accu's

Ook naar de grondstoffen van onze accu's kijken we kritisch. Wist u dat we de eerste autofabrikant zijn die blockchaintechnologie gebruikt in onze hele toeleveringsketen van kobalt? Hierdoor kunnen we de kobalt die we in onze accu's gebruiken, traceren van mijn tot fabriek.

Wat is blockchaintechnologie?

Klimaatverandering is de ultieme veiligheidstest.

Klimaatverandering is de ultieme veiligheidstest

De man achter het Lambda-sensorsysteem van Volvo toont zijn uitvinding.

Duurzaamheid: toen en nu onze prioriteit

We leveren al vele jaren grote inspanningen om zo duurzaam mogelijk te produceren. Ontdek zelf welke maatregelen we zoal genomen hebben.