Duurzaamheid

Wij streven ernaar de levens van mensen te beschermen en te verbeteren, binnen onze waardeketen en de bredere samenleving. Dit betekent dat wij altijd proberen het juiste te doen – in ons werk, in ons gedrag als werknemers en collega's, en in de verwachtingen die wij stellen aan onze zakenpartners. Wij zetten ons in voor een positieve impact op mens en samenleving.

Drie mensen die met elkaar praten in een fabriek.

Onze inzet: de sterke ethische cultuur binnen ons bedrijf behouden en bevorderen.

Welzijn van werknemers bevorderen

Zorg voor gelijkheid, help onze medewerkers te beschermen, stimuleer onderwijs en moedig duurzaam gedrag aan.

Mensenrechten beschermen

Bevorder verantwoord zakelijk gedrag in onze hele waardeketen.

Bijdragen aan een duurzame samenleving

Werk samen met belanghebbenden, investeer duurzaam, ondersteun en bescherm de meest kwetsbaren in de samenleving.

Een man die glimlacht naar een peuter die van een glijbaan glijdt in een speeltuin voor kinderen.

Een nieuwe wereldwijde standaard

Family Bond van Volvo Cars biedt wereldwijd eerlijk ouderschapsverlof voor onze medewerkers.

Family Bond van Volvo Cars is ons beleid voor betaald ouderschapsverlof voor iedereen. Hiermee geven we alle Volvo Cars-medewerkers die minimaal één jaar in dienst zijn standaard 24 weken ouderschapsverlof, tegen 80 procent van hun basissalaris.

Dit algemene beleid is van toepassing op beide ouders in alle mogelijke gezinssituaties. Denk bijvoorbeeld aan adoptie- en pleegzorggezinnen, draagmoederschap en niet-biologische ouders in koppels van hetzelfde geslacht.

Een vrouw die met een lichte glimlach naar rechts kijkt.

Diversiteit

We zijn wereldwijd actief en dat omarmen we in ons personeelsbestand. We verkopen auto's in meer dan 100 landen en gedijen in een mix van verschillende ideeën, ervaringen, achtergronden en persoonlijkheden. Onze branche verandert snel. We hebben grootse ambities, zowel zakelijk als op het gebied van duurzaamheid. Openstaan voor alle perspectieven – met diverse en inclusieve teams die betere beslissingen kunnen nemen – is van cruciaal belang voor blijvend succes.

Een druk vertrek met veel mensen die verschillende dingen aan het doen zijn

Een inclusieve cultuur

We werken mondiaal en we omarmen dit door een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur te creëren. Die halen het beste in onze mensen naar boven. We gedijen doordat we een mix zijn van mensen met verschillende ideeën, ervaringen, achtergronden en persoonlijkheden – dit stimuleert creativiteit en innovatie. Openstaan voor alle perspectieven – met diverse en inclusieve teams die betere beslissingen kunnen nemen – is van cruciaal belang voor blijvend succes.

Minder impact op mens en planeet

We willen onze impact op mensen en de planeet verminderen. En we weten dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan onze eigen muren. Het wat, de hoe en de herkomst van grondstoffen moeten we verantwoorden wanneer we onze impact berekenen. Ons doel is transparantie en traceerbaarheid in onze hele toeleveringsketen. Zo gebruiken wij blockchaintechnologie om onze batterijen verantwoord te kunnen produceren.

Een accu wordt opgeladen.

Traceerbaarheid in toeleveringsketens

De toeleveringsketens voor de grondstoffen van batterijen zijn complex. We erkennen dat ze gepaard gaan met risico's op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Traceerbaarheid is een voorwaarde als we deze risico's willen aanpakken en verantwoorde toeleveringsketens willen opbouwen. Dat stelt ons in staat om de leveranciers in onze toeleveringsketen te identificeren, hun ESG-prestaties te beoordelen en goede praktijken te bevorderen.

Close-up van een hand die een QR-code scant.

Verantwoorde grondstoffen voor batterijen

Ook kijken we kritisch naar de grondstoffen van onze batterijen. We ware de eerste autofabrikant die blockchaintechnologie gebruikte in onze toeleveringsketen voor kobalt. Zo kan het kobalt in onze accu's worden getraceerd, van de mijn tot de auto. Sindsdien hebben we de implementatie van blockchain uitgebreid naar lithium en nikkel, en volgen we de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen van batterijen. Daarnaast hanteren we een auditprogramma om ervoor te zorgen dat leveranciers van kobalt, lithium en nikkel voldoen aan de relevante normen en kaders, en dat de ESG-prestaties in onze toeleveringsketen voor batterijen voortdurend worden verbeterd.

Wat is blockchaintechnologie?

Een binnenaanzicht van het dashboard van een Volvo-auto met informatie op het entertainmentsysteem in de auto.

Hout met Forest Stewardship Council-certificering

Voor Volvo Cars is het belangrijk om onze impact op de planeet te verminderen. Daarom streven we naar transparantie en traceerbaarheid in onze toeleveringsketens. In het interieur van onze EX90 gebruiken we FSC-gecertificeerd hout (FSC™ N004117) voor de decorpanelen. FSC geeft aan dat het hout afkomstig is uit bronnen die milieuvriendelijk, sociaal en economisch verantwoord omgaan met de bossen.

Veilige meldlijn

Ons Compliance & Ethics programma is een hulpmiddel om verantwoord ondernemen te bevorderen. Het is onze gids om wangedrag te voorkomen en op te sporen, en om juridische en ethische risico's te beperken – met name op het gebied van corruptie, antitrust, gegevensbescherming, handelssancties en exportcontrole. Via onze vertrouwelijke, veilige Tell Us-meldlijn kunnen medewerkers elke vermoedelijke schending van onze code melden.

Een man die een systeem in een productiefabriek bedient.

Duurzame financiering

De financiële wereld speelt een cruciale rol in een snellere overgang naar een koolstofarme economie. Wij willen de toenemende focus op duurzaam beleggen ondersteunen. Ons Green Financing Framework stemt onze duurzaamheidsstrategie af op financieringsmogelijkheden die leiden tot een positieve impact op het milieu en de samenleving. Het Framework is afgestemd op zowel de ICMA Green Bond Principles (GBP) als de LMA Green Loan Principles (GLP).

Halverwege het decennium streven we ernaar dat 100 procent van onze schulden gekoppeld is aan ons groene financieringskader of in een aan duurzaamheid gekoppeld format.

De opbrengst gebruiken we voor strategische projecten op het gebied van schoon transport, het vergroten van de productiecapaciteit van onze volledig elektrische auto’s en de assemblage van batterijen, en voor onderzoek en ontwikkeling van emissievrije voertuigen, nieuwe elektrische aandrijflijnen en platformtechnologie.

Beleidsinvloed

Bij Volvo Cars dragen we actief bij aan brede beleidsontwikkelingen, zoals het versnellen van de overgang naar emissievrije voertuigen. Wij ondersteunen verandering op allerlei gebieden: de ontwikkeling van laadinfrastructuur, beschikbaarheid van hernieuwbare energie, betalingsstandaardisatie, standaardisatie van laadinterfaces, ondersteuning van onderzoek, incentives en belastingen, en nog veel meer.

Lees de informatie in onze ESG Policies & Position en kom meer te weten over wat we doen. Heeft u ideeën die kunnen bijdragen aan ons ontwikkelingstraject? Dan bent u van harte welkom met ons mee te denken.