Wykrywanie przeszkód przez funkcję wspomagania w razie ryzyka kolizji

Wspomaganie w razie ryzyka kolizji1 może pomagać kierowcy w wykrywaniu różnego rodzaju przeszkód.

Funkcja ta potrafi wykrywać pieszych, rowerzystów i pojazdy stojące w miejscu lub poruszające się w tym samym kierunku co samochód i znajdujące się przed nim. Funkcja ta potrafi także wykrywać pieszych, rowerzystów lub duże zwierzęta, które przecinają drogę przed samochodem.

 Ostrzeżenie

Ostrzeżenia i hamowanie mogą być opóźnione lub mogą w ogóle nie wystąpić. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości dostosowanej do prędkości jazdy ponosi zawsze kierowca.

Pojazdy

Aby funkcja ta była w stanie wykrywać pojazdy w nocy, ich światła przednie i tylne muszą być włączone oraz jasno świecić.

Rowerzyści

P5-1507-City Safety, detection of cyclists
Przykład tego, co funkcja ta interpretuje jako rowerzystę – wyraźny zarys sylwetki i roweru.

Prawidłowe działanie funkcji wymaga, by moduły kamery i radaru wykrywające rowerzystów otrzymały możliwie jak najbardziej jednoznaczną informację o zarysie sylwetki i roweru – oznacza to możliwość zidentyfikowania roweru, głowy, rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej części ciała w połączeniu z normalnym sposobem poruszania się człowieka.

Jeżeli duża część ciała rowerzysty lub roweru pozostanie niewidoczna dla kamery, układ nie będzie w stanie go wykryć.

Aby układ był w stanie wykryć rowerzystę, musi on być osobą dorosłą jadącą na rowerze dla dorosłych.

 Ostrzeżenie

Funkcja to dodatkowy układ wspomagający kierowcę i nie jest w stanie wykryć wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach – funkcja nie widzi przykładowo:
 • częściowo zasłoniętych rowerzystów.
 • rowerzystów, jeśli kontrast tła jest słaby.
 • rowerzystów noszących odzież, która przesłania zarys sylwetki
 • rowerów, na których przewożone są duże przedmioty.

Piesi

P5-1507-City Safety, detection of pedestrians
Przykłady kształtów, które funkcja uznaje za pieszych o wyraźnym zarysie sylwetki.

Prawidłowe działanie funkcji wymaga, by moduły kamery i radaru wykrywające pieszych otrzymały możliwie jak najbardziej jednoznaczną informację o zarysie sylwetki – oznacza to możliwość zidentyfikowania głowy, rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej części ciała w połączeniu z normalnym sposobem poruszania się człowieka.

Aby możliwe było wykrywanie pieszych, muszą oni wyróżniać się od tła, a kontrast ten zależy od takich czynników, jak odzież, oświetlenie tła oraz pogoda. Przy słabym kontraście piesi mogą zostać wykryci zbyt późno lub w ogóle nie wykryci, co może oznaczać, że ostrzeżenia i hamowanie nastąpią z opóźnieniem lub nie nastąpią wcale.

Funkcja potrafi także wykrywać pieszych w ciemności, jeśli zostaną oświetleni przez reflektory samochodu.

 Ostrzeżenie

Funkcja to dodatkowy układ wspomagający kierowcę i nie jest w stanie wykryć wszystkich pieszych we wszystkich sytuacjach – funkcja nie widzi przykładowo:
 • częściowo zasłoniętych pieszych, osób noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż 80 cm (32 tum).
 • pieszych, jeśli kontrast tła jest słaby.
 • pieszych niosących duże przedmioty.

Duże zwierzęta

P5-1617-s+v90 CitySafety Animal
Przykłady kształtów, które funkcja uznaje za duże zwierzęta – stojące lub poruszające się wolno, o wyraźnych zarysach sylwetki.

Prawidłowe działanie układu wymaga, by funkcja wykrywania dużych zwierząt (np. łosia lub konia) uzyskała możliwie jak najbardziej jednoznaczną informację o zarysie sylwetki – oznacza to możliwość zidentyfikowania zwierzęcia bezpośrednio z boku w połączeniu z normalnym sposobem jego poruszania się.

Jeżeli części ciała zwierzęcia pozostaną niewidoczne dla kamery, układ nie będzie w stanie go wykryć.

Funkcja potrafi także wykrywać duże zwierzęta w ciemności, jeśli zostaną oświetlone przez reflektory samochodu.

 Ostrzeżenie

Jest to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, ale nie jest ona w stanie wykryć wszystkich dużych zwierząt we wszystkich sytuacjach – funkcja ta nie widzi przykładowo:
 • częściowo zasłoniętych dużych zwierząt.
 • większych zwierząt widzianych od przodu lub od tyłu.
 • dużych zwierząt, które biegną lub poruszają się szybko.
 • dużych zwierząt, jeśli kontrast tła jest słaby.
 • małych zwierząt, na przykład psów i kotów.

Ostrzeżenia i hamowanie mogą być opóźnione lub mogą w ogóle nie wystąpić. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości dostosowanej do prędkości jazdy ponosi zawsze kierowca.

 1. 1 Collision Avoidance

Czy to było pomocne?