Uszkodzenia szyby przedniej

Ważne jest jak najszybsze naprawienie uszkodzonej szyby przedniej. Niewielkie uszkodzenie, na przykład odprysk od kamienia, można często naprawić bez wymiany całej szyby przedniej. Jeśli dojdzie do uszkodzenia szyby przedniej, firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Niewielkie uszkodzenie szyby

Jeśli to możliwe, uszkodzenie należy naprawić w ciągu 24 godzin, aby nie doszło do jego powiększenia. Jeśli szyba przednia ma niewielkie uszkodzenie, obszar ten można do czasu wykonania naprawy zabezpieczyć przed kurzem i brudem, stosując naklejkę na odprysk od kamienia na szybie przedniej.

Duże uszkodzenie szyby

W razie dużego uszkodzenia szyby przedniej trzeba wymienić całą szybę.

 Ostrzeżenie

Nie jeździć samochodem w przypadku znacznego uszkodzenia szyby przedniej. Uszkodzenie może się szybko powiększyć, ograniczając kierowcy widoczność i uniemożliwiając bezpieczne prowadzenie samochodu.

Wymiana szyby przedniej

Ważne jest, aby nowa szyba przednia i jej montaż były zgodne ze specyfikacjami firmy Volvo dotyczącymi bezpieczeństwa i zgodności z funkcjami samochodu. Firma Volvo zaleca zlecenie wymiany szyby przedniej autoryzowanej stacji obsługi Volvo.