Tryb powypadkowy

Tryb powypadkowy jest funkcją bezpieczeństwa uruchamianą w sytuacji, gdy w wyniku zderzenia mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych podzespołów samochodu, np. układu wysokiego napięcia, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy układu hamulcowego.

Jeżeli samochód brał udział w kolizji, na wyświetlaczu kierowcy może się pojawić komunikat Safety Mode Patrz instrukcja obsługi wraz z symbolem ostrzegawczym, przy czym jedynie wtedy, gdy wyświetlacz nie uległ uszkodzeniu i układ elektryczny samochodu jest wciąż sprawny. Ten komunikat oznacza, że sprawność samochodu uległa ograniczeniu.

Jeżeli samochód znajduje się w trybie powypadkowym, możliwe jest podjęcie próby zresetowania systemu w celu uruchomienia samochodu i odjechania nim na krótką odległość, na przykład jeśli znajduje się on w miejscu stwarzającym zagrożenie dla ruchu.

 Ostrzeżenie

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego. Grozi to odniesieniem obrażeń oraz nieprzywróceniem pełnej sprawności samochodu. W przypadku wyświetlenia komunikatu Safety Mode Patrz instrukcja obsługi Volvo zaleca powierzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia jego stanu i przywrócenia do pełnej funkcjonalności.

 Ostrzeżenie

Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego, nie może być holowany. Musi on zostać przetransportowany z miejsca wypadku. Firma Volvo zaleca, aby przetransportować go do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.