Wspomaganie parkowania*

Układ wspomagania parkowania wykorzystuje czujniki, aby pomagać kierowcy podczas manewrowania w ciasnych miejscach poprzez pokazywanie odległości od przeszkód za pomocą sygnałów akustycznych w połączeniu z grafiką na wyświetlaczu centralnym.
P5-1507-Park Assist, warning screen view
Przykładowy widok ekranu pokazujący strefy z przeszkodami oraz sektory czujników.

Wyświetlacz centralny pokazuje położenie samochodu względem przeszkód.

Podświetlony sektor wskazuje lokalizację przeszkody. Im bliżej samochodu znajduje się symbol podświetlonego sektora z przodu/z tyłu, tym mniejsza odległość między samochodem a wykrytą przeszkodą.

Kolor sektorów bocznych zmienia się, w miarę jak maleje odległość między samochodem a obiektem.

Im mniejsza odległość od przeszkody, tym większa częstotliwość sygnałów akustycznych. Odtwarzanie innych dźwięków przez zestaw audio zostaje automatycznie wstrzymane.

Sygnał akustyczny informujący o przeszkodach z przodu i po bokach jest aktywny, gdy samochód porusza się, lecz zostaje wyłączony, gdy samochód stoi w miejscu przez około 2 sekundy. Sygnał akustyczny informujący o przeszkodach z tyłu jest aktywny również wtedy, gdy samochód stoi w miejscu.

W odległości do około 30 cm (1 stopy) od przeszkody znajdującej się za samochodem lub przed nim sygnał jest ciągły, a pole aktywnego czujnika przy symbolu samochodu jest wypełnione.

W odległości do około 25 cm (0,8 stopy) od przeszkody znajdującej się z boku samochodu sygnał intensywnie pulsuje, a pole aktywnego sektora zmienia kolor z pomarańczowego na czerwony.

Głośność sygnału wspomagania parkowania można regulować w czasie trwania sygnału za pomocą pokrętła [>II] na konsoli środkowej. Regulacji można również dokonać w ustawieniach układu wspomagania parkowania.

 Uwaga

Ostrzeżenia dźwiękowe są emitowane tylko wtedy, gdy przeszkody znajdują się bezpośrednio na torze jazdy samochodu. Wyjątek stanowi sektor położony najbliżej symbolu samochodu.

 Ostrzeżenie

  • Czujniki parkowania pełnią funkcję pomocniczą i nie zwalniają kierowcy z obowiązku zwracania uwagi na otoczenie samochodu. Na ich zdolność do wykrywania przeszkód pod pewnymi kątami mogą wpływać warunki panujące podczas ich używania.
  • Należy szczególnie uważać na ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
  • Należy pamiętać, że przednia część samochodu może skręcać w kierunku nadjeżdżających pojazdów podczas manewru parkowania.
  • Obiekt/obiekty widoczne na ekranie mogą znajdować się bliżej samochodu niż może się wydawać na podstawie wyświetlanego obrazu.

 Ostrzeżenie

  • Funkcja jest dodatkowym układem wspomagającym kierowcę, którego zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
  • Zaleca się, aby kierowca przeczytał wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem korzystania z tego układu.
  • Układy wspomagające kierowcę nie zastępują uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.