Prezentacja wyświetlacza centralnego

Wieloma funkcjami samochodu można sterować z wyświetlacza centralnego. Przedstawiono tutaj wyświetlacz centralny i jego opcje.

Widok strony głównej

iCup-2037-Overview of the home view
Widok strony głównej to pierwszy widok, jaki pojawia się po uruchomieniu ekranu.

Widok strony głównej składa się z czterech okienek ostatnio używanych aplikacji. W widoku strony głównej można również uzyskać dostęp do różnych widoków na wyświetlaczu centralnym, na przykład widoku klimatyzacji, widoku z kamer, widoku aplikacji i widoku powiadomień.

Widok z kamer

P5-21w39-C40-Camera view CSD
Widok z kamer pokazuje obraz z kamer wspomagania parkowania (PAC1) i wyświetla kompleksowy widok 360° oraz indywidualne podglądy z każdej z czterech kamer: tylnej, przedniej, lewej lub prawej.

Widok aplikacji

iCup-2037-App pane
Widok aplikacji pobranych (aplikacji firm trzecich) lub wbudowanych funkcji samochodu.

 Uwaga

W razie potrzeby klimatyzacja może zostać wykorzystana do chłodzenia systemu multimedialnego w wyświetlaczu centralnym. W takich przypadkach na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Chłodzenie systemu Infotainment.
  1. 1 Park Assist Camera

Czy to było pomocne?