CleanZone*

Funkcja CleanZone sprawdza i sygnalizuje, czy zostały spełnione wszystkie warunki dobrej jakości powietrza w kabinie pasażerskiej.

Jeżeli warunki nie są spełnione, napis CleanZone, wyświetlany w widoku klimatyzacji, jest podświetlony na biało.

Gdy wszystkie warunki będą spełnione, kolor podświetlenia tekstu zmieni się na niebieski.

Warunki, które muszą zostać spełnione:
  • Czy wszystkie drzwi i drzwi bagażnika są zamknięte.
  • Czy wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno dachowe* są zamknięte.
  • Czy włączona jest funkcja kontroli jakości powietrza Interior Air Quality System*.
  • Czy włączona jest dmuchawa wentylacji.
  • Czy wyłączona jest recyrkulacja powietrza.

 Uwaga

Określenie CleanZone nie oznacza, że jakość powietrza jest dobra. Wskazuje ono jedynie, że zostały spełnione warunki pozwalające uzyskać dobrą jakość powietrza.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.