Zgoda na warunki i gromadzenie danych

Na wyświetlaczu centralnym mogą być wyświetlane komunikaty o różnych warunkach i gromadzeniu danych. Dane są gromadzone, aby na przykład doskonalić funkcje samochodu, bezpieczeństwa i aplikacji.

Przy pierwszym użyciu samochodu na wyświetlaczu centralnym wyświetla się przewodnik, który pomaga w konfiguracji różnych ustawień. Wraz z przewodnikiem wyświetlają się monity z prośbą o udzielenie zgody na różne warunki i gromadzenie danych.

Monity o wyrażenie zgody mogą być również pokazywane na przykład w następujących przypadkach:

  • Pierwsze użycie aplikacji i usług
  • Nowy profile użytkowników
  • Wylogowanie z profilów użytkowników i usunięcie profilów
  • Zmiana właściciela
  • Resetowanie ustawień
Aby uzyskać dostęp do ustawień prywatności:
Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Następnie nacisnąć Prywatność.
Następnie wybrać Ustawienia prywatności Volvo, Udostępnianie danych firmie Google lub Informacje prawne firmy Google.

Niektórych ustawień można dokonać wyłącznie z profilu z uprawnieniami administratora.

Zaakceptowanie warunków użytkowania Internetu1

Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Profile.
Wybrać Warunki świadczenia usług przez Internet i postępować zgodnie z instrukcjami.

Aby móc korzystać z Internetu, trzeba w samochodzie jednokrotnie zaakceptować warunki użytkowania.

  1. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.