Poduszki powietrzne kierowcy

Samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną w kierownicy i kolanową poduszkę powietrzną1 po stronie kierowcy, stanowiące uzupełnienie pasów bezpieczeństwa.
P6-1746-XC40–Safety–Driver airbags
Poduszka powietrzna w kierownicy i kolanowa poduszka powietrzna1 przy przednim fotelu po stronie kierowcy.

Poduszki powietrzne pomagają chronić kierowcę przed odniesieniem obrażeń głowy, szyi, twarzy i klatki piersiowej oraz obrażeń kolan i nóg.

Poduszki powietrzne uruchamiane są przez czujniki w momencie odpowiednio silnego uderzenia w samochód. Poduszka powietrzna amortyzuje siłę pierwszego uderzenia, chroniąc osobę zajmującą dane siedzenie. Pod naciskiem ciała poduszka stopniowo opróżnia się. Do wnętrza samochodu wydziela się przy tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od napełnienia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.

 Ostrzeżenie

Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć ochronne działanie poduszki powietrznej w razie zderzenia.

Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia poduszki powietrznej, pasażerowie muszą siedzieć w pozycji jak najbardziej pionowej, trzymając stopy na podłodze, a plecy na oparciu.

 Ostrzeżenie

Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu dokonania naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy systemie poduszek powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Umiejscowienie poduszki powietrznej w kierownicy

Czołowa poduszka powietrzna kierowcy ukryta jest wewnątrz centralnej części kierownicy. W miejscu tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.

Umiejscowienie kolanowej poduszki powietrznej1

Poduszka powietrzna jest zamontowana w stanie złożonym w dolnej części tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy. W miejscu tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.

 Ostrzeżenie

Nie wolno umieszczać ani mocować żadnych elementów na górze ani z przodu panelu, w którym znajduje się poduszka powietrzna chroniąca kolana.
  1. 1 Samochód jest wyposażony w kolanową poduszkę powietrzną tylko na niektórych rynkach.