Funkcje online w aplikacji Google Maps

Samochód musi być podłączony do Internetu, aby uzyskać pełną funkcjonalność aplikacji Maps. Poniżej podano kilka funkcji, które są dostępne, gdy samochód jest podłączony do Internetu.

Aplikacja Maps jest regularnie aktualizowana o informacje o ruchu drogowym oraz informacje z parkingów, stacji ładowania i połączonego konta Google.

Podane funkcje to tylko przykłady. Najnowsze informacje na temat dostępnych funkcji oraz ich działania można znaleźć pod adresem g.co/mapsincar.

Informacje o ruchu drogowym

Jeśli pojazdy poruszają się powoli, wyświetlane są pomarańczowe lub czerwone linie, w zależności od prędkości samochodów. Jeśli samochód utraci połączenie internetowe, kolorowe linie znikną po kilku minutach, ponieważ wyświetlane informacje nie będą już aktualne. Aktualne informacje dotyczące ruchu drogowego pojawią się ponownie, gdy zostanie przywrócone połączenie z Internetem. Mapa wyświetla również informacje na temat różnego rodzaju zakłóceń ruchu drogowego, takich jak roboty drogowe czy wypadki.

W razie wystąpienia wypadku lub innego zakłócenia ruchu na bieżącej trasie, a także gdy jest dostępna szybsza trasa, aplikacja Maps zaproponuje trasę alternatywną.

Trasa alternatywna

Po wprowadzeniu żądanego celu podróży zostaje zaproponowana trasa, a także trasy alternatywne. Propozycje te są oparte na takich czynnikach jak ustawienia systemowe, informacje o ruchu drogowym, szacunkowa odległość i czas jazdy. Trasę alternatywną można wybrać z listy proponowanych tras albo kierując samochód na trasę alternatywną, co jest określane jako decyzja przez kierowanie (decide by steering).

Jeśli trasa zostanie zmieniona podczas jazdy, aplikacja Google Maps dynamicznie zmieni trasę na podstawie aktualnych informacji na temat ruchu, aby uniknąć korków.

 Uwaga

Powyższe instrukcje stanowią ogólny opis i obejmują dostawców zewnętrznych. Dostępność, sposób postępowania i funkcje podlegają zmianom i mogą być zróżnicowane.