Wewnętrzne boczne poduszki powietrzne

Wewnętrzne boczne poduszki powietrzne w fotelu kierowcy i pasażera mają za zadanie chronić głowę, tułów oraz biodra w razie kolizji.
P6-21w39–Safety–Far-side airbag

Wewnętrzne boczne poduszki powietrzne są zamontowane w wewnętrznych ramach oparć przednich siedzeń i pomagają chronić kierowcę oraz pasażera na przednim siedzeniu. Siedzenie ma oznaczenie AIRBAG.

Wewnętrzna boczna poduszka powietrzna uruchamiana jest przez czujniki w momencie odpowiednio silnego uderzenia w samochód. Poduszka rozwija się między ciałem jadącego a konsolą między fotelami, by zamortyzować pierwsze uderzenie. Napełnienie wewnętrznej bocznej poduszki powietrznej zwykle następuje tylko przy siedzeniu znajdującym się po przeciwnej stronie niż strona zderzenia.

 Ostrzeżenie

Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu dokonania naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy systemie bocznych poduszek powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

 Ostrzeżenie

Nie umieszczać żadnych przedmiotów w obszarze między wewnętrznym brzegiem fotela a konsolą między fotelami, ponieważ miejsce to jest potrzebne na boczną poduszkę powietrzną.

Firma Volvo zaleca, by używać wyłącznie pokrowców na fotele zatwierdzonych przez Volvo. Inne pokrowce na fotele mogą zakłócić działanie bocznych poduszek powietrznych.

 Ostrzeżenie

Boczne poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Boczne poduszki powietrzne i foteliki dziecięce

Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.

Powiązane dokumenty

Czy to było pomocne?