Przesyłanie danych między samochodem a stacją obsługi za pośrednictwem Wi-Fi

Stacje obsługi Volvo dysponują specjalną siecią Wi-Fi do przesyłania danych między samochodem a stacją obsługi. Do połączenia samochodu wykorzystywane są przyciski na kluczyku, dlatego ważne jest zabranie z sobą do stacji obsługi kluczyka z przyciskami.

Podczas wizyty w stacji obsługi technik serwisu może przeprowadzić diagnostykę i zaktualizować oprogramowanie poprzez sieć.

Połączenie za pomocą kluczyka

Nacisnąć trzy razy przycisk blokowania na kluczyku, aby połączyć samochód z siecią stacji obsługi. Dlatego ważne jest zabranie z sobą do stacji obsługi kluczyka z przyciskami. Połączenia dokonuje normalnie technik serwisu.

Gdy samochód zostanie połączony z siecią Wi-Fi, na wyświetlaczu centralnym pojawi się symbol P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected.

Kluczyk nie może posłużyć do połączenia się z innymi sieciami Wi-Fi.

 Ostrzeżenie

Zabrania się prowadzenia samochodu, gdy jest podłączony do sieci i systemów stacji obsługi.