Otwieranie, zamykanie i regulacja nawiewów

Niektóre nawiewy w kabinie można otwierać, zamykać i nakierowywać ręcznie.

Skierowanie skrajnych nawiewów samochodu na szyby boczne pozwala wyeliminować ich zaparowanie.

Skierowanie skrajnych nawiewów w kierunku wnętrza samochodu pozwala uzyskać przyjemne warunki w kabinie pasażerskiej podczas gorącej pogody.

Otwieranie i zamykanie nawiewów

Obrócić pokrętło pośrodku nawiewu, aby otworzyć/zamknąć przepływ powietrza z nawiewu.

Strumień powietrza jest maksymalny, gdy oznaczenie na pokrętle znajduje się w położeniu pionowym.

Nakierowywanie nawiewów

Przesunąć dźwignię pośrodku nawiewu w płaszczyźnie poziomej/pionowej, aby zmienić kierunek strumienia powietrza nadmuchiwanego z nawiewu.