Demontaż i przechowywanie tylnej półki

Tylną półkę można wymontować w celu powiększenia przestrzeni bagażowej.

Wymontowanie tylnej półki

P6-2139-C40BEV-Parcel shelf removal
P5-Icon red arrow 1

Odłączyć ucha do podnoszenia tylnej półki po obu stronach.

P5-Icon red arrow 2

Odczepić przednią krawędź tylnej półki i wyjąć ją.

Przechowywanie tylnej półki pod podłogą przestrzeni bagażowej

P6-2139-C40BEV-Parcel shelf stow away under load floor

Wymontowaną tylną półkę można przechować pod podłogą przestrzeni bagażowej.

P5-Icon red arrow 1

Podnieść podłogę przestrzeni bagażowej i zabezpieczyć w położeniu podniesionym za pomocą podpórki.

P5-Icon red arrow 2

Obrócić tylną półkę górną powierzchnią do dołu i włożyć ją do przestrzeni pod podłogą, tak aby tylna część była skierowana do przodu.

W przypadku składanej podłogi przestrzeni bagażowej*:
P6-1746-XC40-Folded load floor in a pile

Złożyć podłogę przestrzeni bagażowej do przodu, by można było włożyć tylną półkę górną powierzchnią do dołu i tylną częścią do przodu.

Złożyć podłogę przestrzeni bagażowej z powrotem do pozycji poziomej.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Powiązane dokumenty