Obsługa sterowanych elektrycznie szyb

Za pomocą panelu przycisków w drzwiach kierowcy można obsługiwać wszystkie szyby sterowane elektrycznie – panele przycisków w pozostałych drzwiach obsługują szybę sterowaną elektrycznie w danych drzwiach.

Sterowane elektrycznie szyby są wyposażone w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. W razie wystąpienia usterki zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem można wypróbować sekwencję resetowania.

 Ostrzeżenie

Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych pasażerów lub przedmiotów przez ruchome części.

  • Szyby należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
  • Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
  • Nie wolno pozostawiać dzieci samych w samochodzie.
  • Opuszczając fotel kierowcy, należy pamiętać, aby zawsze wyłączać zasilanie szyb sterowanych elektrycznie poprzez zabranie wszystkich kluczyków z samochodu. Należy wziąć pod uwagę, że jeśli oprogramowanie samochodu nie zostało zaktualizowane do wersji 1.101 lub nowszej, szyby sterowane elektrycznie mogą zostać ponownie włączone za pośrednictwem wyświetlacza centralnego lub poprzez zajęcie miejsca na fotelu kierowcy, nawet gdy w samochodzie nie ma kluczyków.
  • Nie wolno wystawiać przedmiotów ani części ciała przez okna, nawet jeśli układ elektryczny samochodu jest całkowicie odłączony.
P6-1746-XC40-Driver door control panel - operating
Działanie przełączników sterujących.
  1. P5-Icon red arrow 1Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie szyby. Lekko wcisnąć lub pociągnąć do góry jeden z przełączników. Sterowane elektrycznie szyby będą przesuwać się w górę lub w dół, dopóki przełącznik będzie przytrzymywany w tym położeniu.
  2. P5-Icon red arrow 2Automatyczne podnoszenie i opuszczanie szyby. Wcisnąć lub pociągnąć do góry jeden z przełączników do skrajnej pozycji i puścić. Nastąpi całkowite otwarcie lub zamknięcie okna.

Szyby sterowane elektrycznie mogą zostać uruchomione, o ile czujnik w fotelu kierowcy zarejestruje, że fotel ten jest zajęty. Jednocześnie można używać tylko jednego elementu sterującego.

Do sterowania można także użyć kluczyka lub funkcji otwierania bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi.

 Ostrzeżenie

Upewnić się, że nie ma ryzyka przytrzaśnięcia dzieci lub innych pasażerów w przypadku zamykania wszystkich szyb za pomocą kluczyka lub funkcji otwierania bezkluczykowego* przy użyciu klamki drzwi.

 Uwaga

Jednym ze sposobów na zmniejszenie pulsującego hałasu powodowanego przez wiatr przy otwartych szybach drzwi tylnych jest niewielkie otwarcie także szyb w drzwiach przednich.

 Uwaga

Szyb nie można otworzyć przy prędkościach powyżej ok. 180 km/h (ok. 112 mph), można je jednak zamknąć.

Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.

 Uwaga

Gdy temperatura jest niska, sterowanie szybami może nie być możliwe.