Mycie wysokociśnieniowe

Samochód należy umyć, jak tylko ulegnie zabrudzeniu. Im dłużej samochód pozostanie brudny, tym trudniej będzie przywrócić mu pełną czystość i będzie występować ryzyko porysowania powłoki lakierniczej. Należy korzystać z myjni wyposażonych w separator substancji ropopochodnych. Stosować szampon samochodowy zalecany przez Volvo.

Podczas mycia wysokociśnieniowego należy kierować strumień ruchami „zamiatającymi”, utrzymując dyszę wylotową w odległości co najmniej 30 cm (13 cali) od powierzchni samochodu. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki albo na pokrywę gniazda do ładowania.

 Ważne

Nie spłukiwać świateł zewnętrznych, na przykład reflektorów i lamp tylnych, wodą o temperaturze wyższej niż 60°C. Więcej informacji można znaleźć w odrębnej sekcji.