Zablokowanie i odblokowanie zamków za pomocą przycisków kluczyka

Przycisków na kluczyku można użyć do jednoczesnego zablokowania lub odblokowania wszystkich drzwi bocznych i drzwi bagażnika.

Zablokowanie za pomocą przycisków kluczyka

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Nacisnąć przycisk P5-1507 Remote key icon for lock/global close, aby zablokować zamki samochodu.

Drzwi kierowcy muszą być zamknięte, by można było włączyć sekwencję zablokowania1. Jeśli którekolwiek inne drzwi boczne lub drzwi bagażnika są otwarte, nie zostaną one zablokowane, a ich alarm nie zostanie uzbrojony* do czasu ich zamknięcia. Czujniki ruchu autoalarmu* zostają aktywowane po zamknięciu i zablokowaniu wszystkich drzwi bocznych i drzwi bagażnika.

 Uwaga

Jeśli kluczyk został zablokowany w samochodzie, jest chwilowo dezaktywowany i nie można go używać, dopóki zamki samochodu nie zostaną odblokowane innym działającym kluczykiem. Funkcja całkowitej blokady zamków również zostanie dezaktywowana.

Blokowanie zamków przy otwartych drzwiach bagażnika

 Uwaga

W przypadku zamknięcia zamków samochodu, gdy otwarte są drzwi bagażnika, należy uważać, aby nie zostawić kluczyka w przestrzeni bagażowej przed zamknięciem drzwi bagażnika2.

Odblokowanie za pomocą przycisków kluczyka

Nacisnąć przycisk P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking, aby odblokować zamki samochodu.

Automatyczny powrót do stanu zablokowania

Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania żadne z drzwi bocznych ani drzwi bagażnika nie zostaną otwarte, wszystkie zostaną automatycznie zablokowane. Zapobiega to przypadkowemu pozostawieniu otwartego samochodu.

Jeśli kluczyk nie działa

Jeśli przyciski na kluczyku nie działają, może to sygnalizować rozładowanie się jego baterii. W takim przypadku należy wymienić baterię lub użyć kluczyka mechanicznego.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków*, to wszystkie drzwi boczne muszą być zamknięte.
  3. 2 Jeśli samochód jest wyposażony w system bezkluczykowego blokowania/odblokowywania* i kluczyk zostanie wykryty wewnątrz samochodu, drzwi bagażnika nie zostaną zablokowane po zamknięciu.

Czy to było pomocne?