Połączenie z Internetem za pośrednictwem Bluetooth

Istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Bluetooth poprzez udostępnienie dostępu do Internetu w telefonie.
Upewnić się, że telefon obsługuje udostępnianie połączenia internetowego i że funkcja ta jest włączona.
Podłączyć telefon do samochodu za pośrednictwem Bluetooth. Przejść do ustawień iCup-2037-Settings symbol u dołu wyświetlacza centralnego, a następnie nacisnąć Łączność i wybrać Bluetooth.
Jeśli telefon był już wcześniej podłączony, nacisnąć ikonę udostępniania połączenia internetowego za pośrednictwem Bluetooth dla telefonu, który ma zostać użyty. W przeciwnym razie, wybrać najpierw Sparuj nowe urządzenie.
Korzystając z wyświetlonego komunikatu, zatwierdzić nawiązanie połączenia.
Samochód zostanie połączony z Internetem.

 Uwaga

Telefon i sieć operatora komórkowego muszą obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego, a abonament musi obejmować transmisję danych.